DOTAZNÍK o rozvojových prioritách vidieka Spiša

Vážení obyvatelia, spoluobčania,

obce okresu Spišská Nová Ves a samotné mesto Spišská Nová vytvorili partnerstvo v rámci organizácie Miloj Spiš, o.z a plnia podmienky pre rozvoj vidieka na Spiši. Cieľové územie je navrhované vymedzením katastrami 24 obcí – k.ú mesta Sp.N.Ves a obcí, ktoré vytvárajú najbližšie okolie okresného mesta:
- zo západu: Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce,
- zo severu: Arnutovce, Iliašovce, Harichovce, Danišovce,
- z juhu: Mlynky, Hnilčík, Hnilec,
- z východu: Lieskovany, Teplička, Markušovce, Matejovce n/Hornádom, Odorín, Jamník, Chrasť n/Hornádom, Spišský Hrušov, Hincovce, Vítkovce, Olcnava.
Šesť z týchto obcí sa nachádza v území NP Slovenský raj (Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce a Mlynky).

V súčasnosti sa spracováva stratégia rozvoja vidieka ako prvá podmienka pre získanie externých zdrojov EÚ na rozvoj tohto územia vo výške 2,8 mil. EUR na obdobie rokov 2016 – 2023 z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Ide o dokument, ktorého realizáciou sa má zlepšiť prostredie a podmienky pre kvalitný život v obciach tohto územia.

Radi by sme preto poznali vaše predstavy, čomu by sa bolo potrebné prednostne venovať.

Prispejte prosím vašim názorom a vyplňte tento dotazník tak, že vyberiete po 2 priority v každej z uvedených rozvojových oblastí (8).

Vyplnený dotazník prosím doručte na obecný úrad vo Vašej obci v termíne do 02.decembra 2015. Výsledky jeho vyhodnotenia budú prezentované na web stránkach obcí daného územia.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Tím spracovania stratégie rozvoja vidieka Spiša

  Captionless Image

  Základné údaje

  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question

  Rozvojové oblasti

  Zaškrtnite prosím po 2 priority z každej z uvedených oblastí (doprava a dop. infraštruktúra, environmentálna infraštruktúra .... a ďalšie):
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question