Kap. 5. Rykkergebyrer, Inkasso og renter
Rykkergebyrer, inkasso og rentetilskrivning
3) Hvis forbrugeren ikke betaler til tiden, og sælger i denne forbindelse sender rykkere, hvor mange dages mellemrum skal der mindst være mellem hver rykkerskrivelser? *
10 points
Required
7) Hvad er konsekvenser af, at sælger ikke meddeler forbrugeren at han vil oversende sagen til inkasso? *
10 points
Required
12) Fra hvornår kan sælger kræve renter, hvis der ikke er fastsat en sidste betalingsdag for kravet? *
10 points
Required
1) Hvis forbrugeren ikke betaler til tiden, hvor meget må sælger da kræve i rykkergebyr? *
10 points
Required
10) Hvad afhænger inkassoomkostningernes størrelse af? *
10 points
Required
2) Hvis forbrugeren ikke betaler til tiden, hvor mange gebyrpålagte rykkerskrivelser må sælger da sende? *
10 points
Required
14) Hvilke forskellige midler kan sælger tage i brug, hvis forbrugeren ikke betaler? *
10 points
Required
17) Hvornår kan en inkasso sag overdrages til fogedretten? *
10 points
Required
11) Hvilke meromkostninger kan der løbe på en manglende betaling, mens sagen verserer ved et tvistløsningsorgan *
10 points
Required
16) Hvad er konsekvensen af at forbrugeren ikke møder op i retten? *
10 points
Required
5) Hvis der er tale om en løbende restance (eksempelvis et abonnement), kan sælger så sende rykkere for hver ubetalte regning? *
10 points
Required
9) Hvad skal der klart fremgår når en forbruger modtager en henvendelse fra et inkassofirma? *
10 points
Required
15) Hvis inkassosagen bliver forelagt byretten, hvem kommer så til at betale sagens omkostninger? *
10 points
Required
6) Hvis forbrugeren ikke betaler, på trods af adskillige rykkerskrivelser, og sælger overdrager sagen til et inkassofirma, kan der i denne forbindelse pålægges yderligere gebyr? *
10 points
Required
13) Hvor meget må sælger maksimalt kræve i renter? *
10 points
Required
8) Hvis sælger har haft udgifter i forbindelse med inddrivelsen af det skyldige beløb, skal forbrugeren da betale de rimelige og relevante omkostninger, det har medført? *
10 points
Required
18) Hvornår kan sælger anmelde forbrugeren til et kreditoplysningsbureau? *
10 points
Required
4) Hvis forbrugeren ikke betaler til tiden, og i denne forbindelse har fremsat en indsigelse mod kravet, kan sælger da sende en rykkerskrivelse? *
10 points
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy