Üstün Zekalı Çocukların Ailelerine Yönelik Eğitim Programı (TEVAZU Aile Eğitim Programı) - İstanbul Ön Kayıt Formu
Programın Amaç ve Hedefi:

Üstün zekalı/yetenekli çocukların; zihinsel, psiko-sosyal, duyuşal, psikomotor alanlarda, akranlarından farklı olarak gelişim göstermesi durumu görülmektedir. Gelişim alanlarında farklı hızda görülen bu durum asenkron gelişim olarak da açıklanır. Bu durumun başlı başına üstün zekalı/yetenekli çocuğun hayatında ciddi zorluklar meydana getireceği şüphesizdir. Birçok üstün zekalı/yetenekli çocuğu olan aile bu konuda oldukça muzdarip olup, bu durum çocuğun öğretmenleri, arkadaşları tarafından anlaşılmasını beklemektedir. Üstün zekalı/yetenekli çocuğun bilişsel alandaki gelişimi ve ihtiyacı farklı stratejilerle örneğin; yarışmalar, olimpiyatlar, sınavlar doyurulabilmektedir. Ancak duyuşsal alan dediğimiz bireyin his, duygu gibi durumlarını açıklayan alanda aileler ciddi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin üstün yetenekli çocukların bu alanındaki gelişime ve problemlerin giderilmesine yönelik eğitimsel çözümleri bulunmaktadır. Örneğin SENG (Social Emotional Needs of Gifted Children); yani Üstün Yetenekli Çocukların Sosyo-Duygusal İhtiyaçları ismiyle ABD’de geliştirilmiş olan bir aile eğitim programıdır. Bu programda üstün yetenekli çocukları sosyo-duygusal problemlerinin ortadan kaldırılmasında ailelerin önemli bir etken ve rolü üstlendikleri düşünülmektedir. Üstün yetenekli çocuklarının yetenek gelişimleri sürecinde yaşayabilecekleri başlıca sosyo-duygusal sorunlar ele alınarak bir program dahilinde ailelere eğitim verilmektedir. Bu sorunlar, beklenmedik başarısızlık ve motivasyon problemleri, mükemmeliyetçilik, depresyon, mutsuzluk, değerler eğitimi, disiplin, arkadaş ve sosyal çevre gibi konulardır. Bu programın uygulanmasında her oturumda grup rehberi ailelerin belirlenen sorunla ilgili deneyim ve bilgilerini paylaşmaları istenir.

Ülkemizde buna benzer eğitim programları ve girişimlerin artması oldukça önemlidir. Tortop (2016) Tecrübe Etkileşimi Vasatında Araştırmalarla Zenginleştirilmiş Uygulamalı (TEVAZU) Üstün Yetenekliler Aile Eğitim Programı’nı Türkiye’de uygulamış ve öne sürmüştür. Bunun gibi üstün zekalı/yetenekli çocukların sosyo-duygusal gelişimlerinde ailelere destek verici uzmanlar eşliğinde yapılacak uygulamalar ve servislere ihtiyaç duyulmaktadır.

Doç.Dr. Hasan Said TORTOP danışmanlığında üstün zekalı/yetenekli çocukların sosyo-duygusal gelişimlerini destekleyici eğitim ve uygulamalar yaparak, yetenek gelişimine yardımcı olacak çözümler öneriyoruz.

TEVAZU Aile Eğitim Programı Nedir? http://dergipark.gov.tr/jgedc/issue/38681/449378 tıklayınız.

Yer ve Tarih: Taksim Gönen Hotel Taksim-İSTANBUL, 30 Aralık 2019 saat 09:30-17:00


Not: eğitim 30 Aralık 2018 pazar günü saat 9:30- 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Katılım ücreti erken kayıt 255 tl olup, anne-baba için tek ücret ödenecektir.

Bu eğitimde ailelerin üstün zekalı çocuğunun mutluluğu için sorunlarına çözüm bulmak için danışmanlık yapılacak, önemli stratejiler, öneriler verilecektir. Bu yüzden detaylı doldurmanız hocamızın özel olarak da ilgilenmesi açısında önemlidir.

Hesap No:

Genç Bilge Yayıncılık Ltd. Şti.
IBAN: TR84 0006 4000 0011 2760 2704 61
İş Bankası Florya Şubesi - İstanbul TÜRKİYE


Genç Bilge Akademi
www.gencbilgeyayincilik.com
E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com
Tel: +90 530 060276

Doç.Dr. Hasan Said TORTOP kimdir?

Hasan Said TORTOP, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bilim eğitimi üzerine yapmıştır. Akademisyenliğe geçişi (2012) öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmıştır. Bunun son üç senesi üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi alanında Türkiye’deki ikinci dergiyi “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve editörlüğünü 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (www.jgedc.org) ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (JEGYS) (www.jegys.org) dergilerini kurmuş ve halen editörlüklerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup ingilizce olarak yayınlanmaktadır. 2013 tarihinde özel yetenekli çocukların eğitimi için Özel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkez bünyesinde Türkiye’deki özgün iki programdan biri olan Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) Modeli’ni hayata geçirmiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Özel Eğitim Bölümü Öz Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. “Üstün Zekâlılar Eğitimde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri”, “Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli” ve “Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor” adlı kitapları yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje yürütücülüğü yapmıştır. Çalışma alanları; üstün/özel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış öğretim, bilim eğitimi şeklindedir.
Projeler
Zonguldak Jeobilim Okulu – TÜBİTAK Projesi - Yürütücü
Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor - TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar-Proje Danışmanlık Eğitimi- TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar - TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Fen ve Mühendislik Uygulamaları (STEM) Eğitimi- TÜBİTAK Projesi- Yürütücü
İdari Görevler
Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2012- 2017)
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı (2015- 2017)
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı (2017 halen)
Editörlük
Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Journal of Gifted Education Research) web sitesi: www.uyad.beun.edu.tr – Kurucu ve Editör (2013 - 2017)
www.uyad.beun.edu.tr
Journal for the Education of Gifted Young Scientists.
Web sitesi: www.jegys.org – Kurucu ve Editör (2013- Halen) www.jegys.org
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi
Web sitesi: www.jgedc.org – Kurucu ve Editör (2014- Halen) www.jgedc.org
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Web sitesi: www.higheredu-sci.beun.edu.tr Yardımcı Editör (2012- 2017)
Ödüller
Bülent Ecevit Üniversite Bilim ve Hizmet Ödülleri (2013). Sosyal Bilimler Alanında En Çok Yayın Yapan Akademisyen Ödülü (ikincilik).
Makaleler
Üstün Yetenekliler Eğitimi 6 Yabancı 24 Ulusal makale
Kitaplar
Üstün yetenekliler üniversite köprüsü eğitim programı ÜYÜKEP Model.
Üstün zekâlılar eğitiminde farklılaştırılmış öğretim müfredat farklılaştırma modelleri
Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlıyor
Yaratıcı Anneye Sihirli Notlar
Geleceğin Bilimi Genetik (Tematik Ünite)
Bilişsel Alan Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı
Temel Kodlama Becerileri

Eğitimler
11-15 Aralık 2017 MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğü- Özel Yetenekli Öğrenciler Eğitici Eğitimi ve Program Geliştirme Çalıştayı- 130 BİLSEM öğretmenine
Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı Hazırlama Eğitimi- Değişik Kurumlarda yaklaşık 1000 Öğretmene
www.farklilastirilmisogretim.com
Etimesgut İlçe MEM- Üstün Yetenekliler Eğitimci Eğitimi
STEM Eğitimi
Yetenek Geliştiren Aile Eğitimi

Danışmanlıklar
Türkiye’deki farklı kolejlere

Seminerler
TEVİTÖL -
FMV Işık Okulları
Küçük Prens Okulları
TV Programları
Zonguldak Yerel TV
EGTYayin
ÜLKE TV
E-mail: hasantortop@aydin.edu.tr
Telefon: 0505 3835795

Email address *
Adınız-Soyadınız *
Cep Telefonunuz *
Üstün zekalı çocuğunuz ile ilgili eğitim-danışmanlık almak istediğiniz alanlar nelerdir? *
Çocuğunuzun güçlü yönleri (yetenekleri) nelerdir? *
Çocuğunuzun sorun yaşadığınız yönleri (arkadaş ilişkileri, öfke gibi) nelerdir? *
Kendiniz ve eşiniz (aileniz) hakkında bilgi verir misiniz? *
Doç.Dr. Hasan Said TORTOP'un üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili ortaya koyduğu ÜYÜKEP Modeli, Farklılaştırılmış Öğretim, TEVAZU Aile Eğitim Programı hakkında bilginiz var mı? *
TEVAZU aile eğitim programımıza katılmaktaki motivasyonunuz nedir? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service