แบบกรอกรายการหนังสือที่ต้องการยืมทางไปรษณีย์
ห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรุณาอ่านและกรอกข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนค่ะ...
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
เงื่อนไข กฏ และกติกาในการยืมหนังสือทางไปรษณีย์
หนังสือที่สามารถยืมได้ :
เฉพาะหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และมีรายการอยู่บน WEB OPAC เท่านั้น

สืบค้นได้จาก WEB OPAC :
http://lib3.msu.ac.th/search*tha/

ผู้ยืม : อาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองเท่านั้น และจะต้องมีการ Update หรือต่อบัตรให้ใช้ได้เป็นปัจจุบัน ในภาคการศึกษา 2/2564 นี้
(หากไม่แน่ใจว่า การเป็นสมาชิกห้องสมุดฯ ได้รับการ Update หรือยัง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ FB messenger : @copaglibrary เพื่อแจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนิสิต ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

จำนวน : ไม่เกิน 3 เล่ม/ท่าน

ระยะเวลาในการยืม : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ช่องทางการรับหนังสือ :
ส่งทางไปรษณีย์ ฟรี!! (เป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบรอจ่าย ณ ที่ทำการ) โดยผู้รับจะต้องไปรับหนังสือที่ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วยตัวเอง
1. การส่งทางไปรษณีย์จะมีการจัดส่งทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 น.
2. เมื่อผู้รับได้รับพัสดุไปรษณีย์แล้ว ให้ผู้รับทำการถ่ายรูปหลักฐานกับพัสดุและส่งไฟล์รูปยืนยันกลับมาทาง FB messenger ที่ @copaglibrary ของห้องสมุดฯ ด้วย

ช่องทางการคืนหนังสือ :
ผู้ใช้สามารถนำหนังสือมาคืนที่เค้าท์เตอร์ยืม-คืน หรือหากผู้รับต้องการคืนหนังสือทางพัสดุไปรษณีย์ ต้องระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวนิสิต เบอร์โทรศัพท์ และจ่าหน้าซองไปรษณีย์มาที่

นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
ห้องสมุดสีดา สอนศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. 082-111-7854

* หมายเหตุ 1 : วันประทับตราไปรษณีย์กรณีส่งคืนหนังสือทางไปรษณีย์จะต้องไม่เกินวันกำหนดคืนของหนังสือ

* หมายเหตุ 2 : หากหนังสือสูญหาย ชำรุด ผู้ยืมต้องรับผิดชอบความเสียหาย

* หมายเหตุ 3 : กรณีหนังสือที่มีจำนวนเล่มไม่มากและมีความต้องการใช้สูงห้องสมุดอาจขอสงวนการให้บริการ

หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด : โทร. 082-111-7854
ชื่อ-นามสกุล ผู้ยืมหนังสือ *
รหัสนิสิต *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ที่อยู่ *
หนังสือเล่มที่ 1 *
ให้กรอกข้อมูล : ชื่อหนังสือ/ผู้แต่ง/เลขเรียกหนังสือ/รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการแจ้ง เช่น พิมพ์ครั้งที่ ฉบับที่
หนังสือเล่มที่ 2
ให้กรอกข้อมูล : ชื่อหนังสือ/ผู้แต่ง/เลขเรียกหนังสือ/รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการแจ้ง เช่น พิมพ์ครั้งที่ ฉบับที่
หนังสือเล่มที่ 3
ให้กรอกข้อมูล : ชื่อหนังสือ/ผู้แต่ง/เลขเรียกหนังสือ/รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการแจ้ง เช่น พิมพ์ครั้งที่ ฉบับที่
คำถามและข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy