Орта білім беру ұйымдарындағы «Бағдарламалау және робототехника курстары» тақырыбындағы зерттеу сауалнамасы /Анкета исследования в учреждениях среднего образования на тему «Программирование и курсы робототехники»
Құрметті ұстаздар, сауалнама бағдарламалау және робототехника курстары бойынша толық ақпарат алу мақсатында информатикa пәні мұғалімдері арасында жүргізілуде / Уважаемые учителя, опрос проводится с целью получения полной информации по курсу робототехники и программированию среди учителей информатики
Сіздің негізгі мамандығыңыз? / Ваша основная специальность?
Сіздің біліміңіз? / Ваше образование?
Қай сыныптарға сабақ жүргізесіз? / Каким классам преподаете занятия?
Еңбек өтіліңіз / Стаж работы
Қай тілде сабақ жүргізесіз? / На каком языке ведете занятие?
Сіз қандай компьютерлік бағдарламалау тілдерін білесіз? / Какие языки программирования компьютеров Вы знаете?
Сіздің компьютерлік сауаттылық деңгейіңіз қандай? / Каков Ваш уровень компьютерной грамотности?
Мектебіңіз қандай робот конструкторларымен жабдықталған? (қанша робот конструкторлары бар)/ Ваша школа какими робот конструкторами оборудована? (сколько робот конструкторов есть)
1 – 10
10-20
20-30
30-дан жоғары / более 30
LEGO конструкторы
Arduino
Midblock
TETRIX Robotics
MATRESHKA
Жабдықталмаған / Не оборудовано
Офистік бағдарламаларды меңгеру деңгейіңіз қандай? / Каков Ваш уровень владения офисных программ?
Робототехника курсынан өткіңіз келеді ме? / Хотите ли Вы пройти курс по робототехники? *
Робототехника бойынша элективті оқыту курстарын ұйымдастыру қажет пе? / Необходимо ли организовать курсы элективного обучения по робототехники? *
«Робототехника» өнімдерін ұсынушы оқыту курстарын жүргізді ме? / Проводил ли курс обучения поставщик продукций «Робототехника»? *
«Робототехника» оқыту курстары жүргізілсе, өнім беруші нұсқаулық ұсынды ма? / Если проводилось обучение по «Робототехнике», то предлогали ли поставщики инструкцию? *
Оқушылардың бағдарламалау мен робототехниканы пайдалануға қызығушылықтары қандай? / Какие интересы у учеников в использований программировании и робототехники? *
Оқушылардың робототехника курстарына бейімділігі қандай? / Какие способности у учеников по курсам робототехники? *
Сіздің компьютерлік сыныбыңыз Интернетке қосылған ба? Подключен ли Ваш компьютерный класс к Интернету? *
Компьютерлік сыныптарда локальдік желі жүргізілген бе? / Создана ли локальная сеть в компьютерных классах? *
Мектепте қанша Интернет нүктесі бар? / Сколько Интернет точек есть в школе? *
Мектепте Интернет жылдамдығы қандай? / Какая скорость Интернета в школе? *
Сіз робототехника курсын қайдан өттіңіз (қанша уақыт)? / Где Вы проходили курс по робототехнике (укажите время)?
1 апта / 1 неделя
2 күн / 2 дня
2 апта / 2 недели
1 ай / 1 месяц
Тараз қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі / Назарбаев Интеллектуальная школа г.Тараз
Тараз “Білім-инновация” ер балалар мектеп-интернаты / Школа-интернат для одаренных мальчиков "ОБРАЗОВАНИЕ-ИННОВАЦИЯ" г. Тараз
Тараз “Білім-инновация” қыз балалар мектеп-интернаты / Школа-интернат для одаренных девочек "ОБРАЗОВАНИЕ-ИННОВАЦИЯ" г. Тараз
Жамбыл облыстық «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы/ АО НЦПК «ӨРЛЕУ» филиал Жамбылской области
Алматы қаласы «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ / АО НЦПК «ӨРЛЕУ» город Алматы
Робототехника курсынан өткен жоқпын / Не прошел(а) курс по робототехнике
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms