Inscripció a les activitats infantils de la Biblioteca Pública de Lleida
Si us plau, envieu un formulari per a cada activitat.
La biblioteca es posarà en contacte amb vosaltres per confirmar o denegar la inscripció a l'activitat.
Les inscripcions s'obren 7 dies abans de l'activitat i es tanquen el dia abans a les 23.59 h.
Activitat a la qual us voleu inscriure
Si us plau, envieu un formulari per activitat a insciure.
Data de l'activitat *
Indiqueu el dia en què es realitza l'activitat (DD/MM/AAAA). Les inscripcions s'obren 7 dies abans de l'activitat i es tanquen el dia abans a les 23.59 h.
MM
/
DD
/
YYYY
Títol de l'activitat *
Hora del conte, Taller de nadal, Cicle de cinema...
Your answer
Només en cas d'activitat amb sessió doble, escolliu l'opció que preferiu
Dades del nen o nena que voleu inscriure
Si us plau, inscriviu únicament un nen o nena per activitat. Per fer una altra inscripció cal que envieu un altre formulari.
Nom i cognoms del nen o nena *
Your answer
Número del carnet de la biblioteca del nen o nena o acompanyant *
Your answer
Edat del nen o nena *
Your answer
Consentiment responsable del tractament de dades personals per a menors de 14 anys
Cal indicar les dades de pare, mare, tutor o tutora legal i omplir l'apartat de consentiment responsable del tractament de dades personals.
Nom i cognoms del responsable *
Your answer
Adreça de correu electrònic *
Your answer
DNI del responsable *
Your answer
Actuo en nom propi i autoritzo a inscriure al menor en l'activitat abans ressenyada, en qualitat de pare/mare o tutor/a legal. *
Autoritzo a la Biblioteca Pública de Lleida a fer servir sense finalitats comercials, amb caràcter exclusiu i d'acord amb la normativa vigent, les imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es facin durant l'activitat amb l'objectiu de fer-ne difusió. *
Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: “Sistema de Gestió Bibliotecària”.
Responsable del tractament: Departament de Cultura.
Finalitat del tractament: Gestió dels serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques, tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de concursos i sortejos relacionats.
Legitimació: Quan ens doneu el vostre consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment.
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Destinataris: No cedirem les dades personals a tercers.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit al Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per correu postal (Plaça Salvador Segui 1-9, 08001 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a biblioteques@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy