ENVIROKONFERENCIA

Vyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujem na ENVIROKONFERENCIU, ktorá sa uskutoční 1. decembra 2017 v Liptovskom Mikuláši, v hoteli Klar. Táto prihláška slúži aj na registráciu na Valné zhromaždenie Stromu života, ktoré sa bude konať 2. decembra 2017.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question