PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU (pro školní rok 2021/2022)
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Email address *
Jméno dítěte *
Příjmení dítěte *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo (včetně lomítka) *
Místo narození *
Pojišťovna *
Adresa místa trvalého pobytu dítěte
Ulice *
Město, PSČ *
Zasílací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu)
Státní občanství *
Národnost *
Mateřská škola navštěvována? Která? *
Specifické potřeby (uveďte prosím, zda dítě má zdravotní postižení nebo znevýhodnění, zdravotní obtíže, vady řeči, mimořádný talent či v nějakém směru vyžaduje specifický přístup)
Využili jste někdy služeb poradenského centra (SPC či PPP)?
Zájmy dítěte, příp. kroužky které dítě navštěvuje
Sourozenci dítěte a jejich věk
Proč jste si vybrali pedagogický směr dle Marie Montessori pro vzdělávání vašeho dítěte? *
Co vás vede k tomu, že by vaše dítě mělo navštěvovat právě Mint? *
Zákonný zástupce
Jméno a příjmení matky *
Kontaktní telefon matky *
Kontaktní email matky *
Jméno a příjmení otce *
Kontaktní telefon otce *
Kontaktní email otce *
Odkud o Mintu víte?
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Potvrzuji, že souhlasím se zasíláním obchodních sdělení týkajících se rozvojových programů pro děti a rodiče ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
*
Required
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Údaje v této přihlášce jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro účely Montessori Institutu, základní školy a mateřské školy, s.r.o. ve věci zápisu dítěte do školy.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Montessori Institut, základní škola. Report Abuse