Konferencja - Zagłębie Seniora
Podczas jednodniowej konferencji "Zagłębie Seniora" zostaną podjęte tematy promujące szeroko rozumianą aktwność osób w srebrnym wieku. Podczas wykładów, warsztatów oraz debaty będą podejęte różne aspekty aktywności oraz podkreślone znaczenie tej aktywności dla Seniorów, a także dla całego społeczeństwa.

Data: 22.09.2020 r.
Godz: 9.45 - 16.00
Miejsce: Akademia WSB /Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c, Audytorium Maximum/
Organizator: Stowarzyszenie MuzaDei
Partner: Akademia WSB, Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB

PROGRAM:

10.00 Rozpoczęcie Konferencji - Zagłębie Seniora
10.05 Ćwiczenie na dzień dobry -Joga twarzy /Lidia Machaj/ Stowarzyszenie Cztery Pory Życia
10.15 Konferencja „Życie zaczyna się po 60 – wpływ aktywności społecznej na poczucie szczęścia osób w srebrnym wieku”/ Anna Lewicka – psycholog
11.00 Przerwa kawowa
11.20 Konferencja „RUCH – never ending story” / Teresa Jaskuła, Andrzej Marie /Aktywny Wojkowicki Senior
12.00 Przerwa lunchowa / Warsztaty Speedball / Wystawa Autostrada dźwięku
13.00 Konferencja „Halofon – telefon życzliwości – prezentacja projektu, realizowanego w Łodzi” / Grażyna Jagodzka / UTW Łódź
13.45 Dabata „Rola Seniora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”/ Alicja Kowalska - Civitas Dąbrowa Górnicza / Ewa Kulisz - Fundacja Park Śląski / Agnieszka Dubiel - UTW AWSB
14.15 „Pomagając innym POMAGASZ SOBIE czyli jak Senior zostaje wolontariuszem” / Ewa Kulisz / Fundacja "Park Śląski"
15.00 Przerwa kawowa
15.15 Koncert grupy ” Albo i Nie”
16.00 Zakończenie Konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Ze względów bezpieczeństwa konferencja odbędzie się na największej sali Audytorium Maximum liczącej 500 miejsc. Organizatorzy przewidują udział maksymalnie 150 osób. Uczestnicy zobowiązani są do zakrycia nosa ust maseczką lub przyłbicą. Dostępne będą płyny dezynfekcyjne.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie MuzaDei w ramach projektu "Zagłebie Aktywnego Seniora" dofinansowanego przez Narodowy Instutut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko *
Imię *
Nazwa organizacji senioralnej
Numer Telefonu *
Adres e-mail *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji Konferencji Zagłębie Seniora przez Stowarzyszenie Muza Dei. *
Zostałem poinformowany, że:1. Administratorem Danych gromadzonych w Stowarzyszeniu jest Prezes Stowarzyszenia. Siedziba Administratora Danych: Stowarzyszenie MuzaDei ul.Pułaskiego 11, 41-253 Czeladź 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować po adresem iod@muzadei.pl 3. Zgromadzone przez Administratora Danych dane, mogą zostać udostępniane odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych mogą być instytucje do tego uprawnione. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 7. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.Oświadczam, że zostałam/ -em poinformowany o przysługujących mi prawach:1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, 2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r *
Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a oraz art. 9 ust 2 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotogramach, wykonanych podczas Konferencji Zagłębie Seniora. Mam świadomość, że fotogramy mogą zostać użyte w materiałach promocyjnych i informacyjnych Stowarzyszenia MuzaDei i godzę się na to. *
Oświadczam, że:• obecnie nie występują u mnie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, bólmięśni, wysypka, inne nietypowe objawy;• nie jestem objęty (-a) nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid -19;• wyżej wymienione objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników. W razie zaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów nie wezmę udziału wwydarzeniu oraz poinformuję o tym Stowarzyszenie MuzaDei. /tel.609158566/ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy