แจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
กรุณากรอกข้อมูลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด หรือ เสียหาย จากการใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงแก้ไข หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โดยด่วน
ชื่อ - สกุล ผู้แจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์ *
Your answer
สถานะผู้แจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
ชั้นปีที่ *(อาจารย์ หรือ เจ้าหน้าที่ กรุณาระบุช่อง "อื่นๆ")
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด
หมายเลขครุภัณฑ์ของอุปกรณ์ที่ชำรุด (กรณีทราบหมายเลข)
Your answer
สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ชำรุด * *
Your answer
อาการเสีย หรือชำรุด * *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
Your answer
ขอบคุณที่สละเวลากรอกข้อมูลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ E-mail : clupza.kwan@gmail.com

Facebook :
https://www.facebook.com/arc.nrru1
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.