ลงทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ก่อนลงทะเบียนนักศึกษาควรเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมาแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก
คำนำหน้า *
กรุณาเลือกคำนำหน้าให้ถูกต้อง
ชื่อ ( ไทย ) *
** กรุณาระบุชื่อให้ถูกต้อง กรณีเปลี่ยนชื่อใหม่ ให้ระบุชื่อใหม่และนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อมายื่นที่ฝ่ายทะเบียน **
นามสกุล ( ไทย ) *
** กรุณาระบุนามสกุลให้ถูกต้อง หากเปลี่ยนนามสกุลใหม่ ให้นำเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลมายื่นที่ฝ่ายทะเบียน **
คำนำหน้า ( Eng. ) *
** สามารถดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชน **
Name ( Eng. ) *
** สามารถดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชน **
Surname ( Eng. ) *
** สามารถดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชน **
รหัสนักศึกษา *
** ระบุรหัสนักศึกษา จำนวน 9 หลัก **
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
** กรุณาระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เช่น 0-0000-00000-00-0 เป็นต้น **
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
เดือน/ วัน / ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้น *
ห้อง *
** กรุณาระบุห้องประจำชั้นให้ถูกต้อง เช่น ห้อง 3/S31 หรือ 3/15 **
รอบ *
** กรุณาเลือกรอบให้ตรงกับสาขาที่เรียน **
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม. Report Abuse