ตีพิมพ์/นำเสนอบทความ (ปี 2560)
แผนการศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของผู้สำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย)
Your answer
ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ระบุคำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
รหัสประจำตัวนิสิต *
Your answer
ชื่อหลักสูตร *
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
Your answer
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์/นำเสนอ
Your answer
ประเภทที่ตีพิมพ์/นำเสนอ
ชื่อแหล่งหรือสถานที่ตีพิมพ์/นำเสนอ
Your answer
ฉบับที่ / เล่มที่ / ปีที่
Your answer
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/นำเสนอ
MM
/
DD
/
YYYY
เลขที่หน้าเริ่มต้น - เลขที่หน้าสุดท้ายของบทความ
ตัวอย่าง 101-115
Your answer
ระดับการเผยแพร่
ผู้บันทึกข้อมูล
ขอบคุณค่ะ (^O^)/
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
ตัวอย่าง 099-1234567
Your answer
E-Mail (ที่สามารถติดต่อได้)
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
Your answer
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms