แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบายการใช้คะแนนความพึงพอใจ
5 : มากที่สุด 4 : มาก 3 : ปานกลาง 2 : น้อย 1 : น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจด้านความสวยงามโดยรวม *
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล *
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล *
ความทันสมัยของข้อมูล *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นเราจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ
งานเทคโนโลยีดิจิทัล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy