Enquête zeezeiltocht
Beste zeezeilers,

De evenementen commissie heeft het plan opgevat om een zeezeiltocht te
organiseren en wel naar Londen.
Het vertrek is gepland op zaterdag 18 mei.
Terug in het Blocq gepland op 30 mei.
Het is mogenlijk om de tocht naar Londen geheel in dagtochten te varen.
De tocht neemt dan minimaal 5 dagen in beslag.
Indien de terugtocht ook in dagtochten wordt gevaren, blijven er nog 2 dagen
in Londen over.
Indien ‘s nachts doorgevaren wordt, is Londen in 3 dagen te bereiken.
Hetzelfde geldt uiteraard voor de terugreis.
Dat betekent: eerder terug of langer in Londen of beide.
Daarom de volgende vragen:

Bent u bereid om op de heenreis ‘s nachts door te varen *
Bent u bereid om op de terugreis ‘s nachts door te varen *
Bent u bereid om eventueel een dagtraject van ca. 100 mijl te varen (s’morgens bij het lichtworden vertrek en vóór het donker aankomen) *
Wilt u 2 dagen in Londen blijven of langer *
Required
Opmerkingen
De route zowel op de heen als de terugweg kan bepaald worden door het
weer en de windrichting.
Het kan voorkomen dat er wel ‘s nachts gevaren moet worden, dit i.v.m. de
stroom/wind/datum van terugkeer.
Het beantwoorden van de vragen verplicht u nog niet om deel te nemen aan de
tocht, maar is bedoeld om e.e.a. goed voor te bereiden.
In een later stadium zal aan een ieder een uitnodiging gestuurd worden, waarin
nadere bijzonderheden vermeld worden.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.