Fórum partnerov Žilinského kraja
ŽSK spúšťa prípravu základných strategických dokumentov zameraných na rozvoj kraja.
Partneri, ktorí sa zaujímajú o dianie v kraji a chcú sa podieľať na jeho ďalšom smerovaní  môžu svoj záujem o spoluprácu prejaviť vyplnením tohto formuláru.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Názov organizácie *
Adresa organizácie *
Kontaktná osoba *
Telefonický kontakt *
E-mailová adresa *
Oblasť pôsobenia organizácie *
napr. samospráva, sociálna starostlivosť, životné prostredie, doprava, podnikanie ...
Väzba na politický cieľ EÚ *
vyberte cieľ ktorého sa činnosť vašej organizácie najviac dotýka
Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov   *
Účel spracúvania je vytvorenie zoznamu projektových zámerov. Právnym základom je oprávnený záujem ŽSK v súvislosti s vykonávaním plánovacej činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja v zmysle zákona 302/2001 Z.z.. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. Dotknuté osoby sú socio-ekonomickí partneri, ich štatutárne orgány a zamestnanci. Príjemcovia osobných údajov sú ŽSK a kontrolné orgány. Doba uchovávania je podľa registratúrneho plánu a poriadku Úradu ŽSK. Práva dotknutých osôb: Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby za ŽSK e-mailom na: GDPR@zilinskazupa.sk alebo telefonicky na: +421 41 5032416. Práva dotknutej osoby sú uvedené na webovom sídle ŽSK www.zilinskazupa.sk
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy