ใบสมัครออนไลน์
การฝึกอบรมออนไลน์
หลักสูตร “การบริหารงานประชุมสำหรับสหกรณ์ยุค New Normal” รุ่นที่ 1
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์
สถาบันพิทยาลงกรณ์
Email *
เช่น clt_insti@hotmail.com
ข้อมูลสหกรณ์
ชื่อสหกรณ์ *
(ตัวอย่างเช่น : สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด)
อาคาร/ตึก (ถ้ามี)
เลขที่ *
หมู่
ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์โทรสาร
ข้อมูลผู้สมัคร (ผู้เข้าอบรมหลัก)
**เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในการติดต่อประสานงานการฝึกอบรมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ**
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
(ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชน ให้ครบ 13 หลักทุกครั้ง ก่อนตอบคำถามข้อถัดไป)
ตำแหน่งในสหกรณ์ *
เบอร์มือถือ *
ข้อมูลผู้สมัคร (ผู้เข้าอบรมร่วม)
**หากประสงค์ส่งผู้เข้าอบรมร่วมมากกว่า 3 คน โปรดติดต่อ line ID : @clt.coop
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง
เช่น (นายสมศักดิ์ มีใจ) กรรมการ
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง
เช่น (นายสมศักดิ์ มีใจ) กรรมการ
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง
เช่น (นายสมศักดิ์ มีใจ) กรรมการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy