LISTA REZERWOWA. CDN w Sosnowcu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna dyscyplina w klasie - październik 2023


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Organizator: CDN w Sosnowcu
 STACJONARNIE W CDN W SOSNOWCU, ul. Białostocka 17
Adresat: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.
Czas trwania: 16 godzin
Cześć I – 3 października 2023 r. , godz. 17.00 – 20.30

Cześć II – 4 października 2023 r. , godz. 17.00 – 20.30

Część III – 11 października 2023 r. , godz. 17.00 – 20.30

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o założenia Pozytywnej Dyscypliny, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl
Imię i nazwisko: *
Nazwa placówki: *
adres e-mail: *
numer telefonu (opcjonalnie, w celu kontaktu w razie odwołania szkolenia)
Uwagi/sugestie
Ochrona danych
Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym przesyłanie informacji o produktach i ofertach Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Dane będą przetwarzane do czasu organizowania usług szkoleniowych skierowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na podstawie danych realizowane może być profilowanie w oparciu o kryteria takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert dostosowanych do oczekiwań nauczycieli. Dane będą przetwarzane również na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z 28.05.2019r.  z późniejszymi zmianami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia rejestru zaświadczeń.
W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy