แบบสำรวจความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความสนใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาทางการแพทย์เท่านั้น
1 เพศ *
2.อายุ *
3. ท่านประกอบอาชีพใด *
Required
4.จังหวัด *
5.ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ *
6.ท่านมีความสนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคหรือไม่ *
7. เหตุผลที่ท่านสนใจ *
Required
8.โรคหรืออาการเจ็บป่วยของท่าน *
Required
9.ระยะเวลาที่ท่านเป็นโรคหรือมีอาการเจ็บป่วย *
10.ปัจจุบันท่านใช้วิธีการรักษาแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
11.ท่านทราบหรือไม่ว่ากัญชามีคุณสมบัติรักษาโรคได้ *
12.ท่านทราบว่ากัญชาสามารถรักษาโรคได้จากข้อมูลแหล่งใด *
Required
13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service