Uppvisningar
Publika uppvisningar av medlemsföreningarnas arter. Bidrag ges exempelvis till resor, transporter, hyra av utrustning. Ej löner.
Maxbelopp 5 000 kr.

Public show of the member association's martial arts. Contributions are given for example, travels, transport of equipment, equipment rental. No wages.
Maximum amount 5 000 SEK.

Föreningens namn *
Name of the association
Your answer
SB&K–nr *
Your answer
Organisationsnummer *
Organisation number
Your answer
Bank- eller plusgironummer eller bankkonto *
Bankgiro-, Plusgiro or Bank account number
Your answer
Kontaktperson
Contact person
Namn *
Name
Your answer
Telefonnummer *
Telefone number
Your answer
E-mail *
Your answer
Roll i föreningen *
Role of representative within the association
Your answer
Eventuella medsökande med uppgifter och roll i föreningen
If there is a co-applicant, please also provide their contact details and role in the association
Your answer
Uppvisningen
The show
Namn på uppvisningen *
Name of the show
Your answer
När startar uppvisningen? *
When does the show start?
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
När slutar uppvisningen? *
When does the show end?
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Kort beskrivning med motivering *
A short description and justification
Your answer
Övrig information
Other information
Har du något att tillägga i din ansökan?
Do you have anything to add in your application?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service