FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „ABC pisania projektów" 9.05.2017 Krosno Odrzańskie

w ramach projektu„Rozkręcamy społeczny biznes” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
    This is a required question