ใบสมัครสมาชิก:สมาคมนักธุรกิจอาเซียน
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ:
1.ข่าวสารและความรู้ในการทำธุรกิจกับประชาคมอาเซียนและทั่วโลก
2.การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ฟรี หรือคิดราคในอัตราสมาชิก
3.การให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจในเชิงลึกเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
4.การรู้จักกับกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจ
5.การสำรวจตลาด การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.ชื่อ/นามสกุล *
2.วัน/เดือน/ปี เกิด *
3.เลขที่บัตรประชาชน
4.ที่อยู่ปัจจุบัน *
5.โทรศัพท์ *
6.e-mail *
7.หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ที่ทำงาน *
8.ตำแหน่งงาน *
9.ปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับ *
10.สมัครสมาชิกประเภท *
สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมฟรี 2 ครั้ง/ปี และมีสิทธิ์พิเศษอื่นๆ
กรุณาระบุยอดเงิน/วันที่ บริจาคเข้า "สมาคมนักธุรกิจอาเซียน" บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 6151070630 ธ.กรุงศรีอยุธยา ปตท.ถนนเสรีไทย *
หลังจากได้รับการโอนเงินบริจาคแล้วทางสมาคมฯ จะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้กับท่านตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service