ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Tο κάτωθι ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο:
α) να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βιώνουν την εμπειρία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και των λοιπών μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
β) να αποτιμήσει τις υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που παρέχονται στη χώρα συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον ΕΟΠΥΥ.

Η άποψή σας κρίνεται απαραίτητη στη γενικότερη προσπάθεια καλυτέρευσης των διαδικασιών που εξαρτώνται από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα. Ο Οργανισμός έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: d6.t1@eopyy.gov.gr

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question