แบบประเมินการอบรมเกณฑ์และการเขียน SAR (3-7กค. 60)
ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
และขอความร่วมมือในการประเมินการจัดอบรมเพื่อฟังความเห็น และพัฒนาการจัดอบรมต่อไป
ท่านเข้าร่วมอบรมครบทุกวัน (5วัน) หรือเฉพาะวันแรก *
Required
หลังจากการอบรมท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์เพิ่มขึ้นระดับใด *
Required
การอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานของท่านมากเพียงใด *
Required
ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการอบรม *
1 = ไม่พึงพอใจ 5 = พึงพอใจอย่างยิ่ง
1 ไม่พึงพอใจ
2 พึงพอใจน้อย
3 พึงพอใจปานกลาง
4 พึงพอใจมาก
5 พึงพอใจอย่างยิ่ง
การประชาสัมพันธ์
สถานที่จัดประชุม
วิทยากร
หัวข้อและเนื้อหาการประชุม
ระยะเวลาการจัดประชุม
เอกสารประกอบการประชุม (หมายเหตุ download ได้ที่ www.imeac.org
Activities
Closing ceremony
ความเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
Your answer
ข้อมูลทั่วไป เพศ
หน้าที่และสถาบัน
Have you been an assessor?
ขอขอบคุณในการร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการอบรมเกณฑ์ WFME criteria and SAR writing
MM
/
DD
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms