Tehisintellekti kasutamine Eesti ettevõtete raamatupidamises
Lugupeetud vastaja!

Mina olen Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudeng ja kirjutan magistritööd teemal "Tehisintellekti kasutamine Eesti ettevõtete raamatupidamises".

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada tehisintellekti kasutamise perspektiiv raamatupidamise ja majandusarvestuse valdkonnas Eestis ja selle mõju raamatupidaja rollile tulevikus.

Uuringu läbiviimiseks on koostatud küsimustik, mille täitmine võtab aega orienteeruvalt 5-10 minutit. Küsimustik on anonüümne ning tulemusi kasutatakse õppetöös.

Tänan Teid oma kulutatud aja eest!

Küsimuste korral palun kirjutage mulle meiliaadressile: valeriagavrilova8@gmail.com
Üldinformatsioon
Teie ametikoht *
Teie ettevõtte on *
Teie ettevõtte tegevusala *
Teie ettevõtte suurus *
Teie töökogemus raamatupidajana *
Teie haridus *
Tehisintellekti kasutamine raamatupidamises
1) Missugune alljärgnevatest terminitest on Teile tuttav? (võib märkida mitu varianti) *
Required
2) Missuguses etapis on tehisintellekti kasutuselevõtt Teie ettevõttes? *
3) Mis põhjustel Te hakkaksite kasutama tehisintellekti raamatupidamises/majandusarvestuses? Missugused eelised kaasnevad sellega? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Täiesti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Ei ole üldse nõus
Ei oska öelda
Aja kokkuhoid
Suurenenud tootlikkus
Kulude kokkuhoid
Usaldusväärsus ja suurem täpsus
Vigade vähenemine
Töö parem kvaliteet
Rutiinse ja korduva töö automatiseerimine
Suur töötlemise kiirus
Suur andme- ja mälumaht
Paberi kasutamise vähendamine
Võimalus pidevalt monitoorida ja töödelda andmeid
Andmetele toetumine (tehisintellektil ei ole eelarvamusi, see kannatab väsimust ja tüdimust)
4) Missugustes alljärgnevates valdkondades võiks Teie arvates kasutada tehisintellekti? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Täiesti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Ei ole üldse nõus
Ei oska öelda
Maksundus
Aruandlus
Finantsarvestus
Kuluarvestus
Juhtimisarvestus
Palgaarvestus
Siseaudit/sisekontroll
Finantsplaneerimine
Pettuste avastamine
5) Missugused tööd võiksid Teie arvates olla automatiseeritud tehisintellekti abil raamatupidamises/majandusarvestuses? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Täiesti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Ei ole üldse nõus
Ei oska öelda
Arvete esitamine ja vastuvõtmine
Deklaratsioonide täitmine ja esitamine
Maksude optimeerimine, maksuplaneerimine
Maksunõustamine
Finantsaruandlus
Mittefinantsaruandlus (nt. ettevõtte keskkonna- ja sotsiaalne mõju)
Juhtimisaruandlus
Tootluse prognoosimine
Kulude optimeerimine ja planeerimine
Investeeringute hindamine ja eelarvestamine
Võlgade ja nõuete analüüs
Laoarvestus reaalajas
Põhivara arvestus, hooldus/korrigeerimine reaalajas
Strateegiline planeerimine
Eelarvestamine
Analüütika (nt. riskianalüüs, finantsanalüüs, jne)
6) Mis töid võiks Teie arvates veel automatiseerida tehisintellekti abil raamatupidamises/majandusarvestuses?
Your answer
7) Mis on Teie arvates tehisintellekti rakendamise piirangud? Mis töid tehisintellekti abil teha ei saa? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Täiesti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Ei ole üldse nõus
Ei oska öelda
Andmete ja tulemuste tõlgendamine
Iseseisvate otsuste tegemine
Nõustamine
Kontrollimine ja jälgimine (nt. andmete, kvaliteedi, ettevõtte olukorra jne)
Erakorraliste olukordade käsitlemine
Erandite käsitlemine
Loovust nõudvate probleemide lahendamine
Arutlemine (nt. tulemuste, andmete, erandite jne)
Eetiliste otsuste vastuvõtmine - eetiliste dilemmade lahendamine
8) Millisel määral Te olete nõus väitega, et tehisintellekt asendab raamatupidajat täielikult? *
Ei ole üldse nõus
Olen täiesti nõus
9) Kas Teie arvates ettevõtted peavad avalikustama/rõhutama infot kui otsus/järeldus/analüüs jne on tehtud tehisintellekti poolt? *
10) Mis takistab Teie arvates tehisintellekti kasutuselevõttu raamatupidamise ja majandusarvestuse valdkonnas Eestis? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Täiesti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Ei ole üldse nõus
Ei oska öelda
Tehisintellekti keerukus
Spetsialistide nappus
Rakenduskogemuse puudus
Suur investeeringute vajadus (kapitali ja ressursside puudumine)
Tehisintellekti tasuvuse arvutamise keerukus
Usaldamatus
Eeskirjade ja standartide nappus
Eetiline kaalutlus
Suured riskid (nt. mainerisk, investeerimisrisk, finantsrisk)
11) Mis oskusi Teie arvates on raamatupidajatel vaja arendada, et edukalt töötada tehisintellektiga? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Täiesti nõus
Pigem nõus
Pigem ei ole nõus
Ei ole üldse nõus
Ei oska öelda
IT-oskused ja -teadmised
Programmeerimisoskus
Sotsiaalsed oskused
Juhtimisoskus
Digitaalne kompetentsus
Teadmised maksude valdkonnas
Kriitilise mõtlemise oskus
Oskus pidevalt õppida
Oskus loominguliselt lahendada probleeme
Raamatupidamise seaduste ja standardite teadmine
Oskus töötada suurandmetega
Oskused andmeanalüütika valdkonnas (analüüsi- ja tõlgendamisoskus)
Modelleerimise oskused
Eriala tarkvarade kasutamine
Oskus monitoorida ja hinnata andmeid ja protsesse
12) Mis (iseloomu)omadused Teie arvates võiksid olla kasulikud/hädavajalikud tulevaste raamatupidajate jaoks tehisintellektiga töötamiseks? (Palun hinnake skaalal millisel määral olete nõus/ei ole nõus alljärgnevate väidetega) *
Väga oluline
Pigem oluline
Pigem ei ole oluline
Ei ole üldse oluline
Ei oska öelda
Loovus
Avatus
Avar silmaring
Kohanemisvõime
Koostöövalmidus
Eetilisus
Kriitikavõime
Abivalmidus
13) Mis on Teie arvates raamatupidaja roll tulevikus? (võib märkida mitu varianti) *
Required
Tänan Teid vastamise eest!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy