Test T29H1
Máš nastudovanou lekci? Po vyplnění nezapomeň odeslat a zobrazit si správné výsledky.
O rovnici platí, že... *
1 point
Která z následujících rovností NEplatí? *
1 point
Proměnnou značíme... *
1 point
Úpravy současně prováděné na obou stranách rovnice nazýváme... *
1 point
Jaké bude x, aby platilo x - 6 = 15 *
1 point
Jaké bude y, aby platilo 3y = 27 *
1 point
Jaké bude a, aby platilo 3 + 2a = 5 *
1 point
Hodnotu proměnné v rovnici nazýváme... *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy