แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาทำการ 16.30-18.30น.
ภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานภาพ
1.2 สังกัดหน่วยงาน/คณะ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย
2.3 ทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.4 ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ง่ายและรวดเร็ว
2.5 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้นเพียงพอ
2.6 เจ้าหน้าที่มีความใส่ใจให้บริการ เป็นมิตรเต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
2.7 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ
2.8 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำการใช้บริการต่างๆ
2.9 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2.10 จำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ และมีแสงสว่างเพียงพอ
2.11 สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าศึกษาค้นคว้า
2.12 ความปลอดภัย และความสะอาด
2.13 ความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุดเวลา 16.30-18.30 น.
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ต้องการมุมแท็บเล็ต (Tablet)
3.2 ต้องการมุมกาแฟ เครื่องดืม
3.3 ต้องการมุมอ่านหนังสือแบบสบายๆ
3.4 ต้องการเครื่องอ่าน แตะสัมผัสในการสืบค้นหนังสือและ E-Book
3.5 ต้องการบรรณารักษ์ช่วยค้นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms