HRI 2021 Summer Camp Application
(Application due date: May 11, 2021)

Dear Applicant,

Thank you for your interest in the HRI summer program!

Our project will involve teaching various skill-based classes to students ages 4-21 during a summer camp in the villages near Meghri, Vardenis and possibly Artsakh. - *The Artsakh trip is OPTIONAL.

The camps will happen during the month of July 2021 (July 3-31), but to go to Artsakh, you will need to get to Armenia by June 29-30 to apply for a visa to get into Artsakh.

During the weekends, we will explore Armenia and Artsakh through a variety of touristic activities.

Eligibility
1) Over the age of 18 (We have raised our age requirement this year due to security reasons)
2) Will take a PCR test when coming to Armenia or show proof of vaccination

Desirable Qualifications
1) Have experience working in trauma-informed care
2) Have experience teaching or working with children
3) Flexible and adaptable to changes in plans and circumstances

Please fill out this form to indicate your interest in the HRI Summer Programs. This form does not bind you to go on the trip but gives us a chance to know about you and your interest in our program.

To find out more about our summer program, please watch the video below or visit http://www.hiddenroadinitiative.org/summer-camps. For questions or concerns email camp@hiddenroadinitiative.org
Email *
First name / Անուն *
Last name / Ազգանուն *
What is your date of birth?* (Only 18+ allowed) We have raised our age requirement for this year due to security reasons / Ո՞րն է ձեր ծննդյան ամսաթիվը * (թույլատրվում է միայն 18+) *
MM
/
DD
/
YYYY
Phone Number / Հեռախոսահամար *
State your occupation. (If you are a student, which university do you attend?) / Նշեք ձեր զբաղմունքը: (Եթե ուսանող եք, ո՞ր համալսարան եք հաճախում): *
What is/was your major? / Մասնագիտություն *
Have you been to Armenia before? Or do you live in Armenia? Դուք ապրու՞մ եք Հայաստանում: Եթե ոչ, այցելե՞լ եք: *
Do you have an Armenian citizenship or residency?Դուք ունե՞ք ՀՀ քաղաքացիություն կամ կացություն: *
This will make it easier to get into Artsakh without a visa. If you are a foreign citizen (US, etc), we will help you apply to visas to get into Artsakh.
Does your family support your intentions of not only going to Artsakh but also working in Armenian border villages that are currently under the threat of war? Ձեր ընտանիքը ընդունու՞մ է որ ոչ միայն Արցախ եք մեկնելու, այլև Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում: *
Do you feel comfortable going to Artsakh?* Պատրա՞ստ եք մեկնել Արցախ: * *
*HRI does not claim any legal responsibility for your time and/or security in Artsakh. * HRI-ը չի պահանջում որևէ իրավական պատասխանատվություն Արցախում ձեր ժամանակի և (կամ) անվտանգության համար:
Please indicate which CAMP weeks you can be available. Խնդրում ենք նշել, որ Ճամբարային շաբաթները ազատ եք *
Required
What classes would you be comfortable to teach at our camp? Ի՞նչ դասեր կուզեք դասավանդել մեր ճամբարում: *
(In the past, classes have included anything from English, Art Therapy, Music Therapy, Theater Therapy, Coding, College and Career, Photography, Film, Science Lab, Outdoor Education, Dance, Yoga, Social Issues Discussion, Health, Sports, Games, Chinese Language, Cooking, etc... you can also create your own class based on your major or hobbies)
Please indicate your level of EXPERIENCE in working with/teaching youth.Խնդրում ենք նշել ձեր փորձառության մակարդակը մանկավարժության ոլորտում *
Not experienced (Քիչ)
Very experienced (Շատ)
Please indicate your level of EXPERIENCE with speaking in front of an audience. Խնդրում ենք ցույց տալ ձեր փորձառության մակարդակը դասավանդման հետ: *
Not experienced (Քիչ)
Very experienced (Շատ)
Please indicate your level of COMFORT in living somewhere with limited access to hot water, no indoor plumbing/bathrooms, no nearby access to other amenities (such as doctors/markets/etc) Խնդրում եմ նշեք ձեր համակերպվելու մակարդակը դժվար վայրերում ապրելու (առանց շատ տաք ջրի, կամ ինտերնետի, եւ այլն) *
Very uncomfortable
Very comfortable
Please indicate your level of EXPERIENCE in traveling and staying somewhere with limited access to hot water, no indoor plumbing/bathrooms, no nearby access to other amenities (such as connectivity/healthcare/commerce/etc) Խնդրում եմ նշեք ձեր փորձի մակարդակը դժվար վայրերում ապրելու *
Not experienced
Very experienced
Please indicate your level of COMFORT in volunteering in a war-torn region/country. Խնդրում ենք նշել ձեր հանգստության մակարդակը պատերազմական իրավիճակ ունեցող տարածաշրջանում կամավոր լենելու: *
Not comfortable
Very comfortable
Please indicate your level of EXPERIENCE in trauma-informed care (working with people who have experienced trauma). Խնդրում ենք նշել ձեր փորձի մակարդակը աշխատել հոգեբանական խնդիրներ ունեցող անձանց հետ: *
(Due to the war, Artsakh as well as the 2 villages we will go to in Armenia, have all experienced severe trauma. You will be working with individuals who have lost loved ones, as well as sometimes their homes. How comfortable do you feel doing this heavy work?)
Not experienced
Very experienced
In a few sentences, explain what skills or assets do you bring to the team and how do you hope to incorporate them in our program. Մի քանի նախադասությամբ բացատրեք, թե ինչ հմտություններ կամ մասնագիտություններ եք բերում թիմին եւ ծրագրին *
Do you have any severe allergic/medical condition? Ունե՞ք ծանր ալերգիկ / բժշկական վիճակ: *
(If answer is Yes, please describe and include what cautionary measures you take)
Disclaimer: The Hidden Road Initiative will accommodate for your stay in Armenia exclusively during the weeks of the summer camp project. Weekend excursions and living arrangements for the rest of your time spent in Armenia are to be made by you. Are you comfortable making these arrangements yourself? Շաբաթավերջի էքսկուրսիաները և Հայաստանում անցկացրած ձեր մնացած ժամանակի համար պետք է դուք վճարեք: Դուք պատրա՞ստ եք ինքներդ կատարել այս պայմանավորվածությունները: *
(Ex: Hotel, hostel, or apartment arrangements should be made for any additional days you choose to stay before or after the camp. Please ask for assistance in making arrangements if needed.)
Are you interested to participate in the Birthright program? Դուք հետաքրքրվա՞ծ եք մասնակցելու Birthright ծրագրին:
(Birthright can pay for your trip and stay in Yerevan, but you need to stay in Armenia minimum of 6 weeks) (For more info go here: http://www.birthrightarmenia.org/en/) (Note: If Yes, be sure to specify your interest in HRI in your birthright application)
Clear selection
Please make sure to have read the HRI Trip Agreement Form on the link below. Select "Yes" once you have read it in its totality and agree to all the statements. Խնդրում եմ կարդացեք այս համաձայնագիրը: *
Are you willing to pay a $25 non-refundable deposit/camp week as part of your participation fee to secure your participation in the trip? Պատրաստ եք Էքսկուրսիաների ծախսերն տրամադրել? *
(The deposit doesn't need to be paid till after you get accepted to the program)
If you get selected for an interview, what is the best way to reach you? Եթե ընտրվում եք հարցազրույցի, ո՞րն է ձեզ հասնելու լավագույն միջոցը *
(Text, Phone Call, Email, etc)
Is there anything you would like to add/share that you haven’t had a chance to do yet? Any questions you have for us? Կա արդյոք որեւէ բան, որ կցանկանայիք ավելացնել ձեր դիմումին?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy