שריינו מקום חינם בהרצאתו של ד"ר דינס:

ההרצאה תתקיים ב-11/6/14, בניין "בית הסופר" בת"א, רח' אליעזר קפלן 6, בשעה 19:30
    This is a required question
    This is a required question
    Must contain
    This is a required question
    This is a required question