Přihláška na příměstský tábor 2020
závazná přihláška na příměstský tábor 2020
Termín tábora *
Jméno a příjmení dítěte *
Datum narození *
Bydliště *
Bruslařské dovednosti *
Telefon matka *
Slouží pro rychlý kontakt s rodičem v případě potřeby( zranění, nenadálá situace...)
Email matka *
Na uvedený email Vám bude zasláno potvrzení přihlášky a důležité informace
Telefon otec *
Slouží pro rychlý kontakt s rodičem v případě potřeby( zranění, nenadálá situace...)
Email otec *
Na uvedený email Vám bude zasláno potvrzení přihlášky a důležité informace
Zapůjčení vybavení *
chci si půjčit
nechci si půjčit
brusle
chrániče
helma
Velikost nohy
vyplňte v případě, že máte zájem o zapůjčení bruslí
Prohlášení o odchodu dítěte z akce *
Další upozornění
vypište alergie, diety, nemoci či léky o kterých bychom měli vědět
Jméno a příjmení zákonného zástupce, který odesílá přihlášku *
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Odesláním této přihlášky souhlasí zákonný zástupce dítěte (dále je ZZ) se zpracováním osobních údajů dle níže uvedeného dokumentu: 1.TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Japa sport, z.s., se sídlem Janovice 615, 739 11, identifikační číslo: 04520751, zapsaná u krajského soudu v Ostravě pod spis. Značkou 14570L (dále jen „správce“). 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Janovice 615, 739 11, adresa elektronické pošty info@japasport.cz, telefon +420 603 80 70 21. 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. 3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 5.1. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů bude pojišťovna Allianz a.s. 5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
Souhlas se všeobecnými podmínkami *
Odesláním této přihlášky souhlasí zákonný zástupce dítěte (dále jen ZZ) se všeobecnými podmínkami (naleznete na internetových stránkách www.japasport.cz), s podmínkami a průběhem inline příměstského tábora, dále s použitím vyplněných informací ke zpracování a předání potřebných informací smluvní pojišťovně. Fotografie (video) pořízené na kurzu může provozovatel vystavit na svých internetových stránkách a použít k propagaci inline školy. ZZ prohlašuje, že inline vybavení dítěte je servisované, bezpečné a připraveno k použití.Souhlasím s tím, že po dobu kurzu přebírá veškerou zodpovědnost za mé dítě spolek JAPA sport, z.s. (organizátor kurzu).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy