საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით პერსონალის გამოკითხვის კითხვარი
1.თუ მიგიღიათ საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა
2. თუ მიგიღიათ მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში
3. უცხოეთში გამოცდილების მიღების მიზნით თუ ჩაგიტარებიათ სემინარი
4. თუ გაქვთ გამოქვეყნებული სტატია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში
5. თუ გაქვთ ინფორმაცია თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის პარტნიორ უნივერსიტეტების შესახებ
6. თუ გაქვთ ინფორმაცია გაცვლით პროგრამებზე, საერთაშორისო საუნივერსიტეტო თანამშრომლობაზე
7. გაქვთ თუ არა მონაწილეობა მიღებული საერთაშორისო კვლევით საქმიანობაში
8. გაქვთ თუ არა მონაწილეობა მიღებული გაცვლით პროგრამებში
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy