Pomoc nymburským seniorům
VÁŽÍME SI TOHO, ŽE SE JAKO DOBROVOLNÍCI CHCETE ZAPOJIT DO ZVLÁDÁNÍ SITUACE SOUVISEJÍCÍ S COVID19.

Jelikož se jedná o vysoce infekční virové onemocnění, je třeba dbát vysoké míry ochrany těch, kterým jste se rozhodli pomáhat, tedy zejména seniorům a všem potřebným osobám.

Pokud se do pomoci chcete zapojit, prosím seznamte se s uvedeným obsahem prohlášení, které musí každý dobrovolník před zahájením činnosti podepsat. Toto prohlášení není formalitou, ale důležitou podmínkou pro vaše zapojení a pro maximální ochranu těch, kteří jsou virovým onemocněním nyní nejvíce ohroženi.

Z důvodu bezpečnosti osob, kterým pomáháme, je stanoveno věkové omezení pro dobrovolníky: 18-60 let.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ DOBROVOLNÍKA

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce mé pomoci.

Dobrovolník se dále zavazuje postupovat podle našich pokynů, v souladu s hygienickými zásadami a tak, aby neohrozil sebe nebo klienta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAKMILE DOKONČÍTE REGISTRACI VIZ NÍŽE, VYČKEJTE NEŽ VÁM PŘIJDE MAIL S DALŠÍMI INSTRUKCEMI, NEBO DOKUD VÁM NĚKDO Z ORGANIZAČNÍHO TÝMU NEZAVOLÁ.

Každý dobrovolník pak projde školením, které připravujeme, podepíše dobrovolnickou smlouvu (kvůli pojištění) a dostane ochranné pomůcky.

Pak vám přidělíme seniora (nebo i více seniorů, pokud to zvládneš), kterým budete pomáhat s nákupy, vyzvedáváním léků apod. Nákup pro seniora bude cca 1x týdně, záleží pak na vaší dohodě.

Děkujeme!

Pokud víte, že už v této fázi nutně potřebujete podrobnější informace (např. pro vaše rozhodnutí, jestli do toho jít), volejte na:
Jakub Macura 723 835 544 (skautské středisko Cefeus)
Radka Plačková 724 719 533
Jméno *
Příjmení *
Datum narození (dd.mm.rrrr) *
Adresa *
Mobilní telefon *
Email *
Dokážeš odhadnout, kolika seniorům bys mohl/a pomáhat při frekvenci jednoho nákupu pro daného seniora týdně? *
Napiš nám stručně něco o sobě, abychom Tě mohli identifikovat. Např. z jakého skautského oddílu/střediska jsi, nebo jestli jsi členem nějaké jiné organizace, nebo nám dej jakoukoliv další referenci, která nám pomůže Tě více poznat. *
Souhlasím s tím, aby Farní charita Nymburk a Junák - český skaut, středisko Cefeus Nymburk, z. s., zpracovávali uvedené osobní údaje pro účely vedení evidence a uzavření smlouvy. Správce se zavazuje neposkytovat osobní údaje dobrovolníka třetím osobám. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy