Spørreundersøkelse om Fredriksten Festning
Halden kommune har i samarbeid med Fredriksten festning satt i gang en studie for å se på hvordan
byens fantastiske festningsområde kan benyttes enda bedre som arena for historieformidling,
kulturopplevelser, rekreasjon og turistattraksjon, samtidig som festningens historiske vern
opprettholdes.

Studien skal undersøke hvilke muligheter som finnes for at verneinteresser, kulturliv,
organisasjoner, næringsliv, utdanning- og forskningsmiljøer og offentlige instanser kan samhandle,
for å knytte festningen og byen tettere sammen, og utvikle Fredriksten festning til en kultur- og
opplevelsesarena av nasjonal og internasjonal interesse.

For å få innspill til studien inviteres Haldens befolkning, organisasjoner, institusjoner og næringsliv til
å komme med synspunkter på hvilke temaområder og aktiviteter dere mener kan bidra til utviklingen
av Fredriksten festning i årene som kommer.

Synspunktene kan gjelde både festningsområdet, indre festning og bruken av bygningene på området.
Disse folkene vil høre fra deg!
Hvilke av dagens aktiviteter på festningen mener du bør utvides, styrkes eller forbedres?
Your answer
Hva slags nye aktiviteter, opplevelser og eventuelt temaområder mener du festningen bør romme i fremtiden?
Your answer
Har du forslag til aktiviteter som kan øke bruken av Fredriksten festning på vinterstid?
Your answer
Har du forslag til hvordan Borgerskansen kan benyttes for å knytte festningen tettere til byen?
Your answer
Hvordan mener du moderne teknologi eventuelt kan anvendes for å gi nye opplevelser og styrke tilbudet på festningen?
Your answer
Hva tror du økt og mer mangfoldig bruk av Fredriksten festning vil ha å si for byutvikling, sysselsetting og næringsliv lokalt?
Your answer
Har du andre synspunkter på hvordan Fredriksten festning kan utvikles i fremtiden?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Amedia AS. Report Abuse