Anketa - kvalitet Internet pristupa
Anonimna anketa za ispitivanje kvaliteta pristupa Internetu na visokoškolskim ustanovama koje su povezane na Akademsku i istraživačku mrežu Republike Srpske-SARNET
1. Vaš trenutni status je: *
2. Aktivan sam na visokoškolskoj ustanovi: *
3. Koja vrsta problema najviše utiče na Vaš rad? *
Required
4. Koliko često se dešavaju prekidi Internet konekcije u trajanju do 30 minuta ? *
5. Koliko često se dešavaju prekidi Internet konekcije u trajanju duže od 60 minuta ? *
6. Kome prijavljujete loš kvalitet ili prekid Internet konekcije na Vašem radnom mjestu? *
7. Kako ocjenjujete kvalitet Internet konekcije na desktop PC računaru? *
8. Kako ocjenjujete brzinu odgovora tehničkog osoblja na prijavu lošeg kvaliteta internet konekcije? *
9. Kako ocjenjujete kvalitet bežične konekcije na mobilnom telefonu ili laptop računaru? *
10. Kako ocjenjujete kvalitet pristupa servisu eStudent ( Univerzitet u Banjoj Luci) ili Info kiosk (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)? ? *
11. Kako ocjenjujete kvalitet pristupa servisu eZaposleni ( Univerzitet u Banjoj Luci) ili eNIR (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)? *
12. Kako ocjenjujete kvalitet pristupa servisu ePošta( Univerzitet u Banjoj Luci) ili Pošta (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)? *
13. U kojoj mjeri kvalitet Internet konekcije na Vašem radnom mjestu odgovara Vašim potrebama? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service