Kasvua terveysdatasta -hankkeen kysely- ja yhteydenottolomake
MIKSI?
Terveysdata on tunnistettu alueen keskeiseksi innovaatiokärjeksi ja omaa huikean liiketoimintapotentiaalin: lainsäädännön tuntemus on kilpailukyvyn ja markkinoilla pysymisen edellytys!
Terveysteknologia-ala on murroksen edessä lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) jäädessä ainoana voimaan 26.5.2020 alkaen. Muutoksella on merkittäviä vaikutuksia ohjelmistotuotteiden valmistajille, sekä ohjelmistotuotteiden kehitykseen ja tuotanto- ja toimitusketjuun.

KENELLE?
Alueella toimivat;
- ohjelmistoalan yritykset
- terveysteknologia-alan yritykset
- yritykset jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan toimialalle
- lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavien ohjelmistojen valmistajat ja alihankkijat
- julkiset toimijat ja kehittämishankkeet

Lisätietoa: https://www.kasve.fi/kehittamishankkeet/ -> Kasvua terveysdasta -hanke

MITÄ?
Hankkeen tavoitteena on:
- Kartoittaa alueen ohjelmistotoimialan yrityksiltä toimialariippumaton keskeinen osaaminen sekä terveys- ja hyvinvointialaan linkittyvä tai sinne skaalattavissa oleva osaaminen
- Selvittää ohjelmistoalan yritysten kiinnostus ja tunnistaa valmiudet toimia tai tuottaa palveluja terveys- ja hyvinvointialalle
- Lisätä tietoisuutta terveys- ja hyvinvointialan regulaatiivisista vaateista liittyen erityisesti muuttuvaan lääkintälaitelainsäädäntöön mm. ohjelmisto tai -komponenttien valmistajan ja alihankkijan roolista
- Tunnistaa terveys- ja hyvinvointialalla olevia liiketoimintamahdollisuuksia ohjelmistoalan toimijoille ja osaajille
- Tukea monialaista paikallista verkostoitumista ja kumppanuuksien syntymistä

MITEN?
- Avoin "Stop&Go" -infotilaisuus pe 11.10.2019

- Teemoitetut verkostoitumistapaamiset
x Kuopio Health - Health Tuesday: Possibilities of Utilizing Health Data 5.11.2019.
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/KyXrpiwWrRCN73EX7

- Kolme työpajaa:
x Osaaminen palveluiksi case Itä-Suomen biopankki 5.12.2019.
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/CfeKiSwxpqcAfpLv6

x Regulaatiomuutosten heijastuminen ohjelmistotoimialalle feat DigiCenterNS, suunnitteilla

x Yhteistyön askelmerkit feat NeuroHackathon, suunitteilla

- Yrityssparraus ja tuki regulatiivisella polulla – Ohjelmistotuotteen arviointi lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön näkökulmasta (Huom! muutama paikka vielä vapaana)

- Koulutus: ”Lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön muutokset: ohjelmistot lääkinnällisinä laitteina” (3/2020)

Koulutusta lukuunottamatta hankkeen toiminnot ja tapahtumat ovat maksuttomia.


***********************

Tällä lomakkeella keräämme kyselyn avulla taustatietoa ohjelmistotoimijoiden RATKAISUISTA ja muulta hankeen kohderyhmältä TARPEISTA, sekä kartoitamme alustavaa kiinnostusta osallistua hankkeessa toteutettaviin tapahtumiin.

*************************

Suuret kiitokset vastauksistanne!

Lisätietoja kyselystä ja Kasvua terveysdatasta - ESR hankkeesta:
Anna Karjalainen
Kasvua terveysdatasta -hankkeen projektipäällikkö
Kasve Oy
anna.karjalainen@kasve.fi
0443318739

https://www.kasve.fi/kehittamishankkeet/

Kasvua terveysdatasta -hanketta (ESR) rahoittaa Pohjois-Savon Ely-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.
Nimi *
Sähköpostiosoite *
Organisaatio *
1. Kuvaa yrityksenne keskeinen toimialariippumaton osaaminen, sekä keskeiset tuotteet ja palvelut (ohjelmistoalan toimijat: RATKAISUT) TAI dataan/ohjelmistoihin linkittyvät kehittämisajatukset ja -tarpeet?
2. Keskeisimmät asiakassegmentit ja toimialat
2. Yritykseni/organisaationi *
Required
3. Tarkenna tarvittaessa vastaustasi tähän:
4. Koskettaako yritystäni/organisaatiotani/tuotettani/tuoteideaani asetus lääkinnällisistä laitteista (MDR, siirtymäaika päättyy 25.5.2020)? *
5. Voit tarkentaa vastaustasi halutessasi tähän:
6. Olen alustavasti kiinnostunut
6. Kommentteja, ajatuksia, tarkennuksia? Infotilaisuuden osalta muut yrityksestäni osallistuvat henkilöt + ruoka-aine rajoitteet
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kasve Oy.