Volontiraj na 17. Seasplash festivalu! // Join the 17th Seasplash Festival
/ENGLISH VERSION BELOW/

Udruga Seasplash poziva sve zainteresirane da se uključe u volonterski tim 17. Seasplash festivala te da sudjeluju u pripremi i realizaciji jednog od najdugovječnijih hrvatskih glazbenih festivala.

***Koji je period volontiranja i koje aktivnosti obuhvaća volonterski angažman?
Volontiranje je predviđeno za period od 15. do 22. srpnja 2019. godine. Ono što trebaš znati je da se možeš prijaviti za volontiranje u dvije festivalske faze - predfestivalsku (15. i 17.7.) i festivalsku fazu (18. - 22.7.). Volonterski angažman obuhvaća aktivnosti poput usmjeravanja posjetitelja i informiranja o programu i popratnim sadržajima festivala, asistencija u festivalskoj kuhinji, održavanje komunikacije i reda unutar festivalskog prostora te ispomoć u infrastrukturnim poslovima. Volonteri će ovisno o dodijeljenoj volonterskoj poziciji biti podijeljeni u smjene, dok je maksimalan broj radnih sati u jednoj smjeni 8 sati.

***Tko može postati volonter Seasplash festivala?
Volonteri Seasplash festivala mogu postati punoljetne osobe, neovisno o zemlji porijekla.

***Kako se mogu prijaviti i do kada traju prijave?
Svi zainteresirani mogu se prijaviti najkasnije do 30. lipnja 2019. godine putem ove online prijavnice

***Što uključuje volonterski paket?
Za sve kandidate čije prijave budu prihvaćene, Seasplash festival će osigurati festivalsku ulaznicu, besplatno mjesto za kampiranje (nužna je vlastita oprema) te ovisno o volonterskom angažmanu, bonove za piće i topli obrok.

***Važno!
U slučaju iznenadne spriječenosti ili odustajanja od volonterskog angažmana, unaprijed molimo kandidate da svoje sudjelovanje obavezno otkažu najkasnije do 7. srpnja 2019. godine (23:59). Selekcija volontera slijedi odmah po završetku prijava. Kandidati čiju smo prijavu uspješno prihvatili i koji su ispunili uvjete, o svom volonterskom angažmanu biti će obaviješteni 3. srpnja 2019. godine.

Kontakt za dodatna pitanja: volunteers@seasplash.net

Nakon zaprimanja i obrade pristiglih podataka, sve dodatne informacije proslijediti ćemo mailom na zaprimljene e-mail adrese. U slučaju opravdane spriječenosti volontere ljubazno molimo da svoje sudjelovanje povratno otkažu najkasnije do 7. srpnja.

DODATNE INFORMACIJE:
- Za smještaj u festivalskom kampu potrebno je osigurati vlastitu opremu (šator, vreću, hamock ili sl.).
- Seasplash festival ne pokriva putne troškove volontera.
- Organizator zadržava pravo na preraspodjelu volontera na druge srodne aktivnosti bez obzira na prethodni izbor, ukoliko se za to ukaže potreba.
- Bonovi za hranu i piće ne vrijede za pretfestivalsku fazu (15. - 17.07.).
- Ukoliko ste alergični na neku od namirnica, molimo vas da na kraju prijavnice dodate napomenu.

Kontakt za dodatna pitanja: volunteers@seasplash.net

**Obećavamo ti da ćemo podatke koje si nam povjerio/la koristiti poštivajući odredbe GDPR-a.**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

***What is the period of volunteering and which activities include voluntary engagement?
Planned period of volunteering is from 15th to 22nd of July. What you need to know is that you can apply for volunteering for two festival phases - the pre-festival (15th and 17th of July) and the festival phase (18th - 22nd July). Volunteer engagement includes activities such as directing and informing visitors about the program and all additional content of the festival, assisting in the festival kitchen, maintaining communication and order within the festival area and assisting in infrastructure work. Volunteers will be split into shifts depending on the assigned volunteer position, while the maximum number of working hours per shift is 8 hours.

***Who can become a volunteer at the Seasplash festival?
All the adult persons, regardless of country of origin can become volunteers of the Seasplash Festival.

***How can I apply and for how long are applications opened?
All interested can apply by the 30th of June through this online application form.

***What does a volunteer package include?
For all candidates whose applications will be accepted, the Seasplash Festival will provide a festival ticket, a free open-air campsite place (you must provide your own camping equipment), and depending on the volunteer engagement, volunteers will get vouchers for drinks and hot meals.

***Important note!
If suddenly happens that you need to cancel your volunteer engagement, please let us know that information no later than 7th of July 2019 (11:59 PM). Volunteer selection follows immediately upon completion of the application. Candidates whose application has been successfully received will be informed with more details on the 3rd of July 2019.


ADDITIONAL INFORMATIONS:
- For camping in festival camp area you need to provide your own camping equipment (tent, sleeping bag, hammock, etc.).
- Seasplash Festival doesn't cover volunteer travel expenses.
- Organizer reserves the right to redistribute volunteers to other volunteer activities, regardless of the previous choice, if necessary.
- Vouchers for drinks and meals are not valid in pre-festival phase (15. - 17.07.)
- If you have allergies, please notify us in the end of this application.

Contact for additional questions: volunteers@seasplash.net

**We promise you that the information you have entrusted to us will be used in compliance with GDPR.**

Ime podnositelja prijave / Name *
Your answer
Prezime podnositelja prijave / Surname *
Your answer
Kontankt e-mail / E-mail contact *
Your answer
Kontakt mobitel / GSM *
Your answer
OIB podnositelja prijave / ID or passport number for EU and non EU citizens *
Your answer
Datum rođenja / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Dob / Age *
Required
Najviša završena razina školovanja do sada / Highest finished education level *
Your answer
Adresa, mjesto i država prebivališta / Adress, place and country of residence *
Your answer
Je li vam tijekom festivala potrebno osigurati mjesto u festivalskom kampu? / Do you need a camping place during the festival? *
NAPOMENA: Za smještaj u festivalskom kampu potrebno je osigurati vlastitu opremu (šator, vreću, hamock ili sl...) / NOTE: For camping in festival camp area you need to provide your own camping equipment.
Jeste li prethodno sudjelovali u pripremi i realizaciji Seasplash festivala? / Have you ever before participated in production and realization of the Seasplash festival? *
Molimo vas da ukratko opišite što vas motivira za volontiranje na 17. Seasplash festivalu / Please write a short description about your motivation to participate in 17th Seasplash festival *
NAPOMENA: Seasplash festival ne pokriva putne troškove volontera. / NOTE: Seasplash Festival doesn't cover volunteer travel costs.
Your answer
Imate li iskustva u radu/volontiranju na festivalima? / Do you have any experience in festival production? *
Required
Molimo Vas da ukratko opišete vlastita iskustva i vještine u radu /volontiranju na festivalima / Please make short description about your experience and qualification festival production or volunteering *
Molimo vas da definirate na kojim festivalima i u kojim poslovima ste sudjelovali i stekli iskustvo u radu/volontiranju na festivalima. Ukoliko ste prethodno odgovorili da nemate iskustva, molimo vas da opišete stečena iskustva i vještine kojim možete doprinijeti festivalu. / Please make a list of festivals and describe positions where you have worked or participated as a volunteer. If you answered previous question as „No, I do not have experience in production or volunteering on the festival“, please describe your qualification and skills which can be helpful for festival production.
Your answer
Odaberite aktivnost za koju se primarno prijavljujete: / Choose primary activity: *
NAPOMENA: Seasplash festival kao organizator zadržava pravo na preraspodjelu volontera na druge srodne aktivnosti, bez obzira na prethodni izbor volonterskih aktivnosti, ukoliko se za to ukaže potreba. / NOTE: As organizer Seasplash Festival reserves the right to redistribute volunteers to other volunteer activities, regardless of the previous choice of volunteer activities, if necessary.
Odaberite alternativnu aktivnost: / Choose alternative activity: *
NAPOMENA: Seasplash festival kao organizator zadržava pravo na preraspodjelu volontera na druge srodne aktivnosti, bez obzira na prethodni izbor volonterskih aktivnosti, ukoliko se za to ukaže potreba. / NOTE: As organizer Seasplash Festival reserves the right to redistribute volunteers to other volunteer activities, regardless of the previous choice of volunteer activities, if necessary.
Ukoliko ste se opredijelili za Infrastrukturne poslove odaberite period festivala u kojem možete volontirati: / If you have decided on infrastructure work choose a festival period when you can volunteer: *
NAPOMENA: Bonovi za hranu i piće ne vrijede za predfestivalsku fazu (15. - 17.07.). / NOTE: Vouchers for drinks and meals are not valid in pre-fest phase (15. - 17.07.).
Molimo vas da u nastavku odaberete kategoriju prehrambenih navika / Please chose category for your diet *
NAPOMENA: Ukoliko ste alergični na nešto, molimo vas da na kraju prijavnice dodate napomenu. / NOTE: If you have allergies, please notify us in the end of this application.
Kako ste saznali za ovaj poziv? / How did you find out about call for volunteers? *
U nastavku dodajte komentar ili napomenu ukoliko imate potrebu nešto posebno istaknuti / Please write a short comment or note if you need to point out something
Your answer
16th Seasplash Festival 2018 - The Aftermovie
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service