Aanmeldingsformulier praktijkdag KVLO De Noorder - dinsdag 17 april 2018
(vergeet niet om aan het einde het formulier te verzenden)
Opgeven kan t/m maandag 26 maart 2018!
Deze praktijkdag levert 3 registratiepunten op
Voor- en achternaam (deze naam komt op je certificaat): *
Your answer
Woonplaats: *
Your answer
E-mail adres: *
Your answer
School:
Your answer
Ben je lid? *
Zo ja, wat is je lidnummer?
Your answer
Ik ben bij de lunch aanwezig: *
Indien bij de lunch aanwezig:
De volgende 15 workshops worden aangeboden:
1. Goalkeeper - zelfregulatie in de les
Workshopleider: Alien van der Sluis

Workshop werken met Goalkeeper: het ontwikkelen van zelfregulatieve vaardigheden in de sportles

Zelfregulatie is een belangrijke ‘21st century skill’ en omvat vaardigheden zoals reflecteren, een doel stellen, plannen, monitoren, evalueren. Zelfregulatie is belangrijk in diverse domeinen, zoals onderwijs, sport, werk en gezondheid. De sportcontext lijkt erg geschikt voor het ontwikkelen van zelfregulatie. Sportdoelen zijn vaak tastbaar, goed meetbaar en kunnen ook op de kortere termijn gesteld worden, wat het oefenen eenvoudiger maakt.

De lesmethode Goalkeeper kan helpen zelfregulatie in de sportles te ontwikkelen door in blokken van vier weken heel gericht naar een individueel doel te werken. Ook is het mogelijk een transfer van deze vaardigheden te leggen naar lessen leefstijl. Leerlingen werken daar dan aan een individueel leefstijldoel.

In de workshop Goalkeeper maak je kennis met de lesmethode. We gaan in de gymzaal aan de slag om te ervaren hoe de methode werkt. Ook experimenteren we met de rol van de docent bij het aanbieden van de methode. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het diagnosticeren van het niveau van zelfregulatie van de leerlingen en hoe je hierop als docent goed kunt aansluiten (scaffolding). Na afloop zijn de docenthandleiding en lesmateriaal voor diverse sporten en voor leefstijllessen voor jou beschikbaar en heb je voldoende handvatten om met het eerste blok van vier weken aan de slag te gaan.

2. Ik heb een iPad in de zaal, hoe kan ik deze beter in zetten? (neem je iPad mee!)
Workshopleider: Jaap Huurman en Bastiaan van der Star

We gaan ervan uit dat je een apparaat hebt en deze al af en toe inzet tijdens je les.
De toepassingsmogelijkheden van de iPad lijken/zijn oneindig, welke Apps passen bij jou, de sectie of jouw leerlingen? Wil je meer zelfstandig werken, beweeganalyse, digitale feedback of juist specifieker uitleg geven? De rol van de docent is vaak bepalend voor het succes, via voorbeelden en praktisch oefeningen ervaar hoe jij de iPad nuttig inzet.

3. Crossfit in het onderwijs
Workshopleider: Peter Kramer

Crossfit is een tak van sport dat zich richt op meervoudige vorm van fitheid. Het implementeert elementen van olympisch gewichtheffen, lichaamseigenoefeningen en conditionele oefeningen in één trainingsessie. Tijdens training staan mensen op hun handen, tillen ze gewichten de lucht in maar rennen vervolgens ook een heel stuk en dit doen ze dan zo vaak of zo snel mogelijk. Het daagt mensen uit om uit hun comfortzone te stappen en grenzen te verleggen. Schrijf je in voor deze workshop, beleef crossfit, stap uit je comfortzone en ervaar zelf wat de mogelijkheden zijn voor in het onderwijs!

Extra info:
https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/2957_crossfit_in_het_voortgezet_onderwijs

4. Rugby
Workshopleider: Joost Kuppens

Doel
Het hoofddoel van deze dag is om de deelnemers spelrepertoire mee te geven voor hun eigen gymlessen. Bijkomende doelen zijn promotie van de rugbysport en het ervaren van plezier in rugby.

Spelvormen, opbouw en indeling
We behandelen een grote variatie aan spelvormen die geschikt zijn voor de gymlessen. We sluiten steeds af met partijvormen inclusief de tackle, een aangepaste vorm van de scrum en de line-out.

Nazorg
Joost Kuppens is na afloop van de workshop beschikbaar om de docenten te helpen met het vormgeven van een rugbyles of lessenreeks voor hun school. Daarnaast worden zij vooraf per mail voorzien van een aantal spel- en oefenvormen die geschikt zijn voor hun lesomgeving.

5. Turnen
Workshopleider: Theo Boerrigter

Mijn naam is Theo Boerrigter en ben werkzaam als docent aan de opleiding Sport en Bewegen van het Drenthe College in Emmen.
Naast mijn baan heb ik jaren in het topturnen gewerkt als trainer bij TurnTeam Drenthe (voortgekomen vanuit E&O) en in het schooljaar 2013-2014 werkzaam geweest op het NTC in Heerenveen als talentcoach KNGU waarbij ik verantwoordelijk was voor het juniorenprogramma.

Inhoud workshop
In de workshop die ga ik vooral in op het onderdeel “zelfsturing”. De verandering van de rol van docent naar de rol coach/begeleider wordt extra belicht. Daarnaast ervaar je voorbeelden hoe je dit zou kunnen activeren als docent en met welke tools zou je dat kunnen doen. Dmv. het systeem die ik in de turnlessen op school geef ervaar je dit zelf in de praktijk. Door echt te gaan trainen in het turnen ieder op jouw eigen niveau.
In deze workshop ga je dus zelf in de praktijk bezig. Naast sportkleding wil ik vragen of je als deelnemer een iPad of Tablet, evt. telefoon, kunt meenemen met daarop de App ”Technique”. Deze is zeer gemakkelijk als analyse programma en gratis.

6. Atletiek - beter leren bewegen
Workshopleiders: Steven Gerrits en Sierd Wijnalda
(Opleiders Instituut voor Sportstudies (ALO) te Groningen, tevens werkzaam als opleiders/trainers en ontwikkelaars bij de Atletiekunie).

Goed leren bewegen om later beter te kunnen sporten!

De huidige generatie jeugd is motorisch aanmerkelijk minder goed ontwikkeld dan vroeger. Kinderen spelen minder buiten, waardoor ze belangrijke bewegingservaring missen en minder handig bewegen. Een veelzijdig gevarieerd aanbod aan bewegingservaringen vergroot de kans dat leerlingen een leven lang met plezier en zonder blessures blijven bewegen. Leerlingen moeten weer ‘de baas' worden over hun eigen lichaam. Het ontwikkelen van coördinatie is hierbij essentieel.
Tijdens de workshop gaan we in – letterlijk en figuurlijk – actieve werkvormen het containerbegrip “coördinatie” uitdiepen. We gebruiken atletiek gerelateerde vormen om te laten zien hoe je op een attractieve manier beter kunt leren bewegen. Er zal veel worden gevarieerd en je wordt - individueel of als groep – uitgedaagd de baas te worden over je lichaam.
De workshop geeft handvatten om hiervoor zowel in het PO als VO mee aan de slag te gaan.

7. Smashbal
Workshopleider: Peter van der Ven

Waar de Nevobo in de methodische opleiding van onze jeugdleden naar het volleybal toe nog even aan het worstelen is tussen de juiste integratie van het CMV volleybal en het Smashbal, is Smashbal zeker de vorm om volleybal aan te bieden via het onderwijs. De uitgangspunten van het Smashbal (beweging, beleving en plezier) zorgen er voor dat leerlingen meteen geënthousiasmeerd raken voor het volleybal. Daarbij hebben we de regels succes ondersteunend gemaakt (laag net, kleinere teams enz.) waardoor je met plezier spelend de verschillende volleybaltechnieken kunt leren. En de moeilijkheidsgraad hiervan (en de uitdaging) kun je opvoeren door gebruik te maken van de opvolgende (4) levels.
Inmiddels wordt er in het buitenland (bijvoorbeeld: USA, Canada, Spanje en België) gretig gebruik gemaakt van onze vorm (co-productie met de Nevobo).

In de workshops ervaar je de kracht van het Smashbal, krijg je inzicht in verschillende competitievormen om het smashbal te spelen en krijg je de beschikking over gelieerde oefenvormen die door de leerlingen met zeer veel beleving zullen worden gespeeld.

8. Tennis
Workshopleider: Bastian Pengel

De cursus Tenniskids@school is een handreiking voor tennisleraren, groepsleerkrachten en vakdocenten om tennisles te kunnen geven aan bijv 30 kinderen in een gymzaal. In het eerste kwartier zal worden uitgelegd hoe de tennisopleiding voor bepaalde leeftijden er tegenwoordig uitziet. Aan de hand hiervan kijken we wat een kind op bepaalde leeftijden al wel of niet kan. In het daaropvolgende uur gaan we verschillende oefeningen en spellen zelf beoefenen. De oefeningen en spellen zijn gemaakt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de deelnemers kunnen we het accent dus leggen op basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe je voor een periode van 6 weken tennismaterialen kan lenen van de KNLTB

9. Softbal
Workshopleider: Michel Aussems

workshop VO(Principes en basisspelen bruikbaar in p.o.)

naam workshop: Observeren, Analyseren, Interveniëren en Waarderen in Softbalachtige situaties. Ook interssant voor deelnemers uit voorgaande editie.
Wat wil jij als lesgever zien en wat zie je gebeuren?
Hoe ensceneer je gewenst gedrag?
Welke spelvormen zijn daarvoor geschikt?

In een hoog tempo spelen aanbieden, die (hopelijk) nog niet bekend zijn, maar waar leerlingen wel enthousiast van worden en die gewenst spelgedrag ensceneren. Hoe beoordeel je dat gedrag en welke (digitale) hulpmiddelen kun je daarbij gebruiken?

Je leert aan de hand van (tik)spelvormen, gewenst spelgedrag te ensceneren. D.m.v. “Coachkaarten/ Rubrics” observeren en stimuleren leerlingen elkaar en beoordeel je (evt. digitaal) dat gedrag. Vanuit beschikbare leskaarten kun je keuzes maken hoe welk aspect te verbeteren. In een hoog tempo gaan we verschillende soorten spelen aanbieden. Na een spel even kijken wat er eventueel aangepast kan worden, en vervolgens door naar het volgende spel. Belangrijkste is uitgaan van de spelbeleving van de leerlingen en het bereiken van een positieve spelbeleving, door het verhogen van het aantal contactmomenten en versimpeling van het spelprobleem, waarbij de essentie van het spel in takt wordt gehouden. Techniek is middel, geen doel!

Extra info:
https://www.knbsb.nl/verenigingen/sportontwikkeling/voortgezet-onderwijs

10. Yoga
Workshopleider: Saskia Valk

Bewegingsonderwijs van de toekomst: aandachtstraining als basis van bewegingsonderwijs ter bevordering van sport- en schoolprestaties en preventief tegen stress, houdingsklachten en overspannenheid voor kinderen en jongeren.

Yoga is hot en mindfulness bewezen effectief bij stress, burn-out en allerlei stress-gerelateerde klachten. Ze worden op dit moment vooral ingezet als reactie op klachten, maar zijn nog effectiever als je ze inzet als preventie: educatie op het gebied van bewustzijn, gezondheid en een gelukkig leven.

Middels deze workshop laat ik je kennismaken met eenvoudige aandachtsoefeningen uit de yoga en mindfullness die makkelijk geïntegreerd kunnen worden in de bewegingslessen met kinderen en jongeren als toegevoegde waarde in het onderwijs en leven van de doelgroep.

11. Frisbee in de zaal
Workshopleider: Daan Remmers

Ultimate is een teamsport waarbij het team d.m.v. samenspelen probeert de frisbee te vangen in de eindzone van de tegenpartij. Ultimate is een gemengde teamsport waarbij fysiek contact niet is toegestaan.
Wanneer een schijf, eenmaal gegooid, niet gevangen wordt door het aanvallende team verliest het aanvallende team schijfbezit en mag het andere team aanvallen. Aanvallende spelers zullen er dus alles aan doen om de schijf te vangen en verdedigers op hun beurt zullen er alles aan doen dat te voorkomen. Het spel leidt er dus toe dat alle spelers in beweging zijn.
Ultimate krijgt als schoolsport steeds meer aandacht van het onderwijs. De groei van het ultimate toernooi bij Olympic Moves is daar een bewijs van.
In de workshop wordt aandacht gegeven aan het ontwikkelen van basisvaardigheden bij de leerlingen op een leuke, uitdagende en veilige manier.
In de workshop zullen we ingaan op een aantal basisprincipes die je in de les kunt hanteren. Hoe zorg je ervoor dat de schijf in de juiste richting wordt gegooid, zodat samenspel mogelijk wordt? Hoe zorg je ervoor dat (zelfs in een kleine ruimte) iedereen in beweging komt?
Voor ultimate geldt dat de spelers zelf samen de spelregels handhaven. Hoe werkt zelfregulering in de praktijk? Ook daar staan we bij stil. Hoe zorg je er voor dat leerlingen zelfregulering gaan toepassen?
Met ultimate als (school)sport ontwikkelen leerlingen life-skills die ook buiten het sportveld waardevol zijn.

Over de workshopleider
Hans en Daan hebben samen de leergang ‘Ultimate voor het VO’ ontwikkelt en de cursus ‘Frisbeesport en –spel’ voor combinatiefunctionarissen geschreven. Momenteel werken ze in opdracht van de Europese Ultimate Federatie aan een methode voor jeugd van 6 tot 14 jaar.

12. Rope Skipping
Workshopleider: Eric Herber

Coördinatie, creativiteit, muziek, ritme, kracht, lenigheid, doorzettingsvermogen en succes. Je komt dit allemaal tegen wanneer je deelneemt aan de workshop Rope Skipping. Een ‘touwtje’ is je uitdaging en laat je, geleid door Eric, verrassen. In het gymlokaal… Op het schoolplein… In de sportvereniging… Er is overal tijd en ruimte voor een touwtje. Voor alle leeftijds- en vaardigheidsgroepen is ‘Touwtje Springen’ een uitdagende, conditionele en coördinatieve activiteit die uitnodigt om te blijven doen. Ervaar weer wat je leerlingen ervaren wanneer ze met iets schijnbaar / voor jou eenvoudigs worden geconfronteerd. En tegelijkertijd kan het ook ‘Bewegen Op Muziek’ zijn.

De workshop wordt gegeven door Eric Herber. 30 jaar geleden begonnen met les en training geven. 22 jaar geleden begonnen met ‘Touwtje Springen’. 15 jaar geleden eigen baas ‘Touwtje Springen’ geworden en neemt daardoor meer dan 1.500 clinics en workshops ‘Touwtje Springen’ aan meer dan 150.000 deelnemers aan ervaring mee naar jou!!

13. Judo
Workshopleider: Simon Leistra

Net zoals elke sport is judo ook volop in ontwikkeling. Nieuwe inzichten helpen onze nationale sporters verder in hun ontwikkeling. In hoeverre zijn deze ontwikkelingen door te vertalen naar het onderwijs?
In deze workshop zullen verschillende vormen centraal staan die onder andere gebaseerd zijn op de impliciete leertheorie. Oefenvormen die op een speelse manier aansluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen. Vormen die zich richten op het stoeien, maar ook judo specifieke technieken komen aanbod maar dan net even anders.
Kleding voorschrift: sportkleding

14. Survival
Workshopleider: Jesper Hommes

Survivalrun is een steeds populairder wordende sport door de opkomst van mudruns en obstacle runs en biedt veel uitdaging voor zowel leerlingen van de basisschool als voortgezet onderwijs. Wil je meer te weten komen over deze sport en hoe dit toe te passen is in jouw onderwijs situatie? Geef je dan op voor deze workshop!

15. BOSAN
Workshopleider: Ruud Plas

Workshop: Ontwikkelingen in de sport- en gymzaal

LO-docenten faciliteren door verbeteren gebruiksgemak en efficiency in de gymles, kan dat?

Deze vraag stellen we ons bij Bosan dagelijks, met als resultaat dat we altijd bezig zijn met ontwikkeling van nieuwe en verbeteren van bestaande sporttoestellen. Van turnbank met hoekbescherming en multifunctionele boardingelementen tot gecertificeerde hijsunits en de elektrisch verrolbare werkbalk. Toepasbaar in nieuwe én bestaande sportaccommodaties. In een keer op de hoogte van duurzaamheid, efficiency en gebruiksgemak in uw sportaccommodatie? Bezoek dan deze workshop.

Geef hieronder je keuze 1 t/m 5 aan!
Keuze 1: *
Keuze 2: *
Keuze 3: *
Keuze 4: *
Keuze 5: *
Deelname kosten: *
Betaling praktijkdag:
Overmaken op gironummer: NL 56 INGB 0000935741
T.a.v. Penn KVLO Afd De Noorder
S.v.p. je naam en woonplaats duidelijk vermelden!
Betaalt je werkgever de praktijkdag? *
Indien ja, naam werkgever:
Your answer
Tot dinsdag 17 april!!
Bestuur KVLO de Noorder
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service