แบบฟอร์มการขอใช้บริการ “Book Express”
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ “Book Express” ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ
     ส่วนที่ 2 รายชื่อหนังสือที่ต้องการ Book Express

ระเบียบการให้บริการ
   1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่านั้น
   2. สามารถขอใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 5 ชื่อเรื่อง
   3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายรับหนังสือ ได้ที่สำนักวิทยบริการฯ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
**คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลของผู้ขอใช้บริการให้ครบถ้วนและชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล *
สถานะ *
สังกัดคณะ *
เบอรโทรศัพท์ *
อีเมล
ส่วนที่ 2  รายชื่อหนังสือที่ขอใช้บริการ “Books Express”
** คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือที่ต้องการเสนอคัดเลือก โดยระบุ ชื่อเรื่อง และ ISBN ของหนังสือให้ชัดเจน
 รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 1
1.1 ISBN *
1.2 ชื่อเรื่อง *
 รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 2 (ถ้ามี)
2.1 ISBN
2.2 ชื่อเรื่อง
 รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 3 (ถ้ามี)
3.1 ISBN
3.2 ชื่อเรื่อง
 รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 4 (ถ้ามี)
4.1 ISBN
4.2 ชื่อเรื่อง
 รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 5 (ถ้ามี)
5.1 ISBN
5.2 ชื่อเรื่อง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse