แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ "ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี"
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ "ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" และเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นจึงขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินอย่างครบถ้วน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 คณะ *
1.4 สาขาวิชา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kanchanaburi Rajabhat University. Report Abuse