แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 9 11 และ 12 พฤษภาคม 2560
ตอนที่ 1 สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับชั้น *
เพศ *
ตอนที่ 2 วิชาที่ปรับพื้นฐาน
รายวิชาปรับพื้นฐาน *
ตอนที่ 3 การสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม *
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
3. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม *
4. รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
5. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี *
7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม *
8. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม *
9. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในคราวต่อไป *
10. ความมีพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัด *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms