แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 9 11 และ 12 พฤษภาคม 2560
ตอนที่ 1 สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับชั้น
เพศ
ตอนที่ 2 วิชาที่ปรับพื้นฐาน
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ตอนที่ 3 การสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
4. รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
8. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
9. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในคราวต่อไป
10. ความมีพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms