โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 17.30 - 20.30 น. ห้อง 211 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพื่อเตรียมตัวในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สำเร็จในปีการศึกษา 2562
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต *
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขทะเบียน *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service