Истражување: Обуки во компаниите
Почитувани,

Македонската асоцијација за човечки ресурси се грижи за развојот на организациите и нивните вработени!
Со цел да го ставиме фокусот токму на тој развој, потребни ни се информации од страна на вработените во полето на HR од повеќе организации во државата. Вашето учество во промовирањето и надградувањето на HR професијата се состои од одговарање на овие неколку прашања коишто ги издвоивме за Вас.

Одговарањето на овие прашања нема да Ви одземе повеќе од 2 минути.

Тимот на МАЧР Ви се заблагодарува за одвоеното време и придонес!

* Доколку прашањето не е релевантно за Вашата компанија, ве молиме селектирајте ја опцијата Not Applicable N/A , на прашањата кадешто е дадена.
1. Работно место: *
2. Во која компанија работите? (одговорот не е задолжителен)
3. Во која индустрија е компанијата во којашто работите? *
4. Колку вработени има во компанијата? *
5. Дали имате HR оддел? *
6. Дали во Вашата компанија има лице задолжено за обуки и тренинзи? *
7. Дали сметате дека вработените треба да посетуваат обуки? *
8. Дали вработените во Вашата компанија посетуваат обуки? *
9. Какви обуки посетуваат вработените од Вашата компанија? *
Required
10. Колку често Вашите вработени посетуваат обуки/конференции? *
11. Дали обуките најчесто ги спроведувате: *
Можете да изберете повеќе од наведените опции
Required
12. Дали имате однапред подготвен годишен план за обуки? *
13. Обуките се организираат и посетуваат по барање на: *
Можете да селектирате повеќе од една опција
Required
14. Колкав процент од Вашите вработени посетува обуки за меки вештини? *
15. Дали топ-менаџментот зема учество на обуки за меки вештини? *
16. На кои теми најчесто вработените посетуваат обуки по меки вештини? *
Можете да селектирате повеќе од една опција
Required
17. Дали имате редовен буџет наменет за обука и развој на вработените? *
18. Како го дефинирате буџетот на Вашата компанија посветен на обука и развој на вработените? *
19. Дали сметате дека обуките имаат позитивни ефекти врз: *
Да
Не
Работењето
Перформансите на вработените
Професионалниот развој на вработените
20. Дали при изборот на обуките за меки вештини, истите ги базирате или поврзувате со: *
21. Дали сметате дека посетата на вработените на обуки влијае кон задржување на кадарот/талентите во Вашата компанија? *
22. Со какви предизвици се соочувате при барање на соодветни обуки за Вас и Вашите вработени?
23. Што мислите дека недостасува на пазарот за обуки и развој на вработените за меки вештини?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Macedonian Human Resources Association. Report Abuse