Strojové videnie a výpočtová inteligencia - záverečná anketa 2023/2024
Ďakujeme za absolvovanie nášho predmetu :) . Dúfame, že sa ti páčil. Na záver by sme ťa poprosili o vyplnenie anonymnej ankety, ktorá môže zlepšiť predmet v budúcnosti. Takáto forma ankety sa už osvedčila na viacerých predmetoch.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Všeobecné otázky o predmete
Akú formu štúdia študuješ? *
Aké zameranie (doménu) študuješ? *
Aký študijný program si študoval(-a) na bakalárskom stupni? *
Koľko prednášok si na predmete navštívil(a)? (resp. pozeral(-a) záznam) *
Vyznač dôvody, prečo si sa častejšie nezúčastňoval(a) prednášok (resp. si nepozeral(a) záznam). Odpovedí môže byť viacero. *
Required
Predmet bol vyučovaný v hybridnej forme. Ako by si zhodnotil(a) pomer (počet) prezenčných a online cvičení? *
Obsah predmetu
Ktorá oblasť predmetu ťa naviac bavila/zaujala? *
Dostal(a) si od predmetu približne to, čo si čakal(a)?
Ak si štvrták(čka), počas štúdia si už absolvoval(a) cca 30-35 predmetov. Skús dať nášmu predmetu ranking od 1 do 35, pričom najlepšie je 1.
Skúšal(a) si pracovať aj s iným programovacím jazykom pre výpočtovú inteligenciu a strojové videnie ako Python? Ak áno, napíš nám svoje skúsenosti, pomôže nám to pri zlepšovaní predmetu:
Zadania
Na cvičeniach ste mali vypracovať 2 zadania * (umelá neurónová sieť pre rozpoznanie číslic a konvolučná neurónová sieť). Toto číslo bolo: *
Zadanie 1 (umelá neurónová sieť pre rozpoznanie číslic) bolo obsahovo: *
Zadanie 1 (umelá neurónová sieť pre rozpoznanie číslic) bolo časovo: *
Zadanie 2 (konvolučná neurónová sieť) bolo obsahovo: *
Zadanie 2 (konvolučná neurónová sieť) bolo časovo: *
Vypracovanie skúškového zadania namiesto skúškového testu:
Clear selection
Koľko pracovných dní ti približne trvalo urobiť skúškové zadanie? Počítajme, že pracovný deň je 8 hodín sústredenej práce.
Máš nejaké ďalšie postrehy k zadaniam?
Ktorý z výrokov ťa najviac vystihuje? *
Chýbali ti nejaké vedomosti / zručnosti, ktoré by pomohli k zvládnutiu predmetu, ktoré si myslíš, že by mali byť súčasťou výučby v bakalárskom ŠP Automobilová mechatronika?
Zhrnutie
Čo sa ti na predmete páčilo? S čím si bol(a) na predmete spokojný(á)? *
Je niečo, čo si od predmetu očakával(a), ale si to nedostal(a) a chýbalo to?
Skús vymenovať, čo sa ti zdalo nadbytočné (technológie, témy, ...): *
Uveď, s čím si na predmete nebol(a) spokojný(á) a čo by si navrhoval(a) zmeniť, resp. zlepšiť. *
Čo si myslíš o využiteľnosti poznatkov z tohto predmetu? *
Záver
Skús vymenovať 2-3 predmety, ktoré sa ti na FEI najviac páčili alebo ťa najviac obohatili po odbornej stránke: *
Skús vymenovať 2-3 predmety, ktorých výučba by sa mala zlepšiť (odmyslime si základné matematicko-fyzikálne predmety, prípadne ekonomické predmety, ktoré nemajú niektorí študenti radi): *
Ako by si zhodnotil(-a) prvý semester inžinierskeho štúdia? Napríklad v porovnaní s predošlým štúdiom.
Chceš niečo dodať?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy