วิชาการศึกษา ชุดที่ 6
01. “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดในต่างประเทศ” คำถามในข้อใดสอดคล้องกับหมวกสีใดตามแนวคิดของโบโน *
1 point
02. “นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อนอย่างไร” สอดคล้องกับหมวกสีใดแนวคิดของโบโน *
1 point
03. นักจิตวิทยา ที่มีแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึก *
1 point
04. การเรียนรู้คือการแก้ปัญหา เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด *
1 point
05. ข้อใดคือตัวแปรที่มีผลต่อการเรียนรู้ *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service