Formular de înscriere la programele de formare continuă oferite de Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad pentru anul școlar 2014-2015

Prin completarea unui formular vă puteţi înscrie la un program de formare acreditat, un program avizat şi un program autorizat.
Dacă doriţi să vă înscrieţi la mai multe programe de formare, din aceeaşi categorie (acreditate, avizate, autorizate), vă rugăm să completaţi un formular de înscriere separat pentru fiecare program de formare.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Art. 245 alin.(6) din Legea nr.1/2011

  "Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile."
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Programe de formare acreditate pentru anul şcolar 2014-2015

  This is a required question

  Programe de formare avizate MEN pentru anul şcolar 2014-2015

  This is a required question

  Programe de formare autorizate CNFPA

  This is a required question

  Notă

  Vor fi planificate la formarea continuă, cu finanţare de la bugetul de stat, cadrele didactice care se află în intervalul de acumulare obligatorie a celor 90 de CPT şi în acest interval nu au obţinut grade didactice sau nu au acumulat 90 CPT cu finanţare de la buget.
  This is a required question

  Îmi asum răspunderea pentru toate datele declarate în acest formular.

  Vă mulţumim!

  Echipa CCD Arad