Zgłoszenie chęci udziału koła DFK w projekcie Niemieckie Kluby Malucha 2024
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej planuje w roku 2024 kontynuację projektu "Niemieckie Kluby Malucha". Niniejszy formularz służy przekazaniu organizatorowi informacji o zainteresowaniu koła DFK założeniem nowego lub kontynuacji istniejącego klubu.

Chętne koła DFK, które chcą rozpocząć lub kontynuować działalność NKM na wiosnę 2024 roku, można zgłaszać do końca lipca 2023 r. Od 1 sierpnia br. zgłoszone kluby będą wpisywane na listę rezerwową.

Poniższa informacja stanowi ogólny plan projektu w przyszłym roku, który może jeszcze ulec zmianom.

UCZESTNICY. Jedna grupa liczy 12 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W chwili rozpoczęcia projektu dziecko powinno mieć ukończone 3 lata.

PRZEBIEG REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Za rekrutację grupy dzieci odpowiedzialne jest koło DFK, które przekazuje rodzicom formularz zgłoszenia dziecka przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

LICZBA ZAJĘĆ I TERMINY. Planowana liczba zajęć do zrealizowania w jednej grupie klubu w okresie KWIECIEŃ-LISTOPAD 2024 (poza sierpniem): 14 zajęć trwających po 2 godziny zegarowe; łącznie 28 godzin (1 zajęcia = 2 godziny). Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach przedpołudniowych.

HARMONOGRAM. Koła DFK wraz z osobą prowadzącą ustalają harmonogram zajęć we własnym zakresie, przedstawiają go rodzicom oraz przesyłają e-mailem na adres koordynatora projektu przed rozpoczęciem całego cyklu zajęć. Dopuszcza się zmiany w harmonogramie, które zawsze muszą być zgłoszone koordynatorowi projektu. Harmonogram wszystkich klubów będzie dostępny do wglądu na dysku Google (link zostanie podany) oraz aktualizowany za pośrednictwem koordynatora projektu.

OPŁATY. Przewidywana opłata za udział dziecka w zajęciach w roku 2024 wynosi 140 zł. Opłatę dokonuje jednorazowo rodzic lub opiekun dziecka na wskazany we formularzu zgłoszeniowym rachunek bankowy. Za nieobecność dziecka na zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy. Przychód w ramach projektu przeznaczony jest wyłącznie na jego realizację.

WYPOSAŻENIE KLUBÓW. Co otrzymują kluby w ramach projektu:

1. Zestaw konspektów do wyboru (online) – osoby prowadzące mogą wybrać dowolne tematy. Wybrane tematy wpisywane są do harmonogramu zajęć przed rozpoczęciem cyklu. 2. Dziennik zajęć 3. Materiały plastyczne i biurowe: a) kluby kontynuujące – według jednorazowego zapotrzebowania złożonego online za pośrednictwem formularza; w ramach projektu nie ma możliwości zwrotu kosztów za indywidualne zakupy; b) nowe kluby – otrzymują stały tzw. "pakiet startowy". 4. Pomoce dydaktyczne według wybranych konspektów: a) kluby kontynuujące – na podstawie wybranych konspektów; b) nowe kluby – otrzymują tzw. "pakiet startowy", którego skład dostosowany jest indywidualnie; w pakiecie znajdują się m.in. krzesełka i stoliki, dywaniki, piłka pluszowa, chusta animacyjna, instrumenty, tablica magnetyczna. 5. Środki higieniczne i czystości tj. mydło, ręczniki papierowe i płyn do dezynfekcji powierzchni.

OSOBY PROWADZĄCE. Wynagrodzenie w roku 2023 wynosi 90 zł/brutto za godzinę (180 zł brutto za dwugodzinne zajęcia). Umowy z osobami prowadzącymi zawierane są z DWPN, który wypłaca z tytułu umowy zlecenie comiesięczne honorarium w zależności od liczby zrealizowanych zajęć. Do obowiązków osób prowadzących należą: wybór konspektów, złożenie zapotrzebowania na materiały plastyczne i biurowe (tylko w klubach kontynuujących), sporządzenie i rzetelna realizacja harmonogramu spotkań, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, prowadzenie dziennika zajęć, w tym prowadzenie listy obecności, przesyłanie min. 2 zdjęć po każdych zajęciach (mailowo), bieżące informowanie koordynatorki projektu o liczbie zrealizowanych zajęć, odsyłanie dokumentów tj. rachunki, ewidencje liczby godzin.

Informacje i kontakt: Klaudia Skapczyk, koordynatorka projektu
tel. 77 407 95 27 lub 77 407 95 15 (sekretariat)
e-mail: klaudia.skapczyk@haus.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Koło DFK (miejscowość): *
Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko):
*
Funkcja pełniona w kole DFK:
*
Adres DFK (do korespondencji):
*
Numer telefonu (koło DFK):
*
Adres e-mail (jeżeli jest inny, niż podany powyżej):
Zgłaszam klub:  
*
Liczba grup (1 grupa = 14 spotkań, 2 grupy = 28 spotkań)
*
*
*
Adres sali:
*
*
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7, który w celu realizacji projektu Niemieckie Kluby Malucha, powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych pracownikowi DWPN koordynującemu projekt Niemieckie Kluby Malucha, zwanemu dalej „Koordynatorem”. Z Koordynatorem możesz skontaktować się pod adresem haus@haus.pl. Masz prawo wglądu do Twoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Podanie Koordynatorowi Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe wykorzystywane są do informowania Ciebie o wszystkich zdarzeniach, jakie mają miejsce podczas realizacji projektu Niemieckie Kluby Malucha. Koordynator przetwarza Twoje dane osobowe tak długo, jak długo realizowany jest projekt Niemieckie Kluby Malucha, lub do czasu, aż zlecisz Koordynatorowi ich usunięcie. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych – Dom Współpracy Polsko Niemieckiej – przez okres 5 lat od zakończenia edycji, w której brałeś/brałaś udział. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. Twoje dane osobowe nie są bez Twojej zgody udostępniane osobom trzecim. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Masz prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dofinansowanie

Projekt w 2023 roku dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej. Report Abuse