ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU OBJĘTEGO STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD) „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat obszaru objętego LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”, poznanie potrzeb i określenie kierunków dalszego rozwoju w związku z programowaniem unijnym na lata 2014–2020. Ankieta ma charakter anonimowy.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety