VIII Ogólnopolski Konkurs Logiczny
Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Szkołę do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się corocznie w dwóch etapach. Pierwszy etap – szkolny polega na rozwiązaniu testu (nadesłanego przez Organizatorów Konkursu na adres szkoły zgłaszającej udział w Konkursie). Wyniki testu szkoły przesyłają na adres Organizatorów. Laureaci etapu szkolnego wezmą udział w Finale Konkursu, który odbędzie się na KUL w dniu 23 kwietnia 2020 roku i jest częścią LXII Tygodnia Filozoficznego).

Komplet informacji o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu znajduje się na stronie https://konkurslogiczny.kul.pl.

Email address *
Nazwa szkoły ponadpodstawowej *
Your answer
Adres szkoły - ulica i numer domu *
Your answer
Adres szkoły - kod pocztowy i poczta *
Your answer
Województwo *
Proszę wskazać liczbę uczniów *
Your answer
Imię i nazwisko opiekuna grupy *
Your answer
Numer telefonu opiekuna grupy *
Your answer
Pytania i uwagi
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Administratorem danych Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14, tel. 81 445 41 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 81 445 32 30, adres e-mail iod@kul.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres organizacji konkursu, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji (z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa). Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, aby wziąć udział w konkursie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.