UMO pristupnica

Poštovani/na,

Zbog izmjena zakona o udrugama, kako biste službeno bili zavedeni u našoj bazi kao član Udruge mladih Orebić, potreban nam je Vaš OIB.

Isto tako Vas želimo obavijestiti da u UMO postoje tri vrste članstva:
- redovito
- podupiruće
- počasno

Redoviti članovi Udruge imaju slijedeća prava i obaveze:
- sudjelovati u svim aktivnostima Udruge, iznositi prijedloge, prigovore i mišljenja u svezi rada Udruge
- pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge, te provoditi odluke tijela Udruge
- svojim ponašanjem doprinositi očuvanju ugleda Udruge
- birati i biti birani u tijela Udruge, osim kada je Statutom u skladu sa Zakonom drugačije određeno
- biti obavješteni o radu, djelovanju i odlukama Udruge
- redovito plaćati članarinu ukoliko se članarina propiše

Podupirući i počasni članovi imaju pravo:
- prisustvovati skupštini bez prava glasa
- sudjelovati u svim akcijama Udruge
- davati prijedloge za rad Udruge
- svojim ponašanjem doprinositi očuvanju ugleda Udruge

  This is a required question
  This is a required question
  Molimo unesite samo brojeve.
  This is a required question
  This is a required question
  Molimo unesite samo brojeve.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Molimo unesite samo brojeve.
  This is a required question
  This is a required question

  Izjavljujem da su navedeni podaci točni. Ova pristupnica vrijedi kao pravovaljani dokument koji će služiti u svrhu utvrđivanja članstva u Udruzi nakon osobnog potpisivanja iste. Potpisivanje pristupnice biti će organizirano na jednom od budućih UMO događaja.