หลักสูตร Libreoffice/OpenOffice.org วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556

หลักสูตร "การใช้งาน LibreOffice ในองค์กรอย่างถูกวิธี" หรือเวอร์ชั่นใหม่ของ OpenOffice.org โปรแกรมทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ Microsoft Office เวอร์ชั่นล่าสุดจาก http://www.libreoffice.org/download/ โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และวิธีการใช้งานโปรแกรมทดแทนดังกล่าว ทั้ง Writer ที่ทดแทน Word, Calc ทดแทน Excel และ Impress ทดแทน Power Point
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ราคาท่านละ 4,900 บาท แถมฟรี Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า 1 เครื่อง
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question