แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
3.คณะ/สังกัด
Your answer
4.ประเภทที่ขอรับบริการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้ของเจ้าหน้าที่บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
การอำนวยความสะดวก/รวดเร็วในการให้บริการ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5
4
3
2
1
สุขภาพ/ยิ้มแย้ม/แจ่มใส (มีความเป็นมิตร)
สามารถให้คำปรึกษา/แนะนำ/แก้ปัญหาได้ (มีจิตบริการ)
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
สถานที่เหมาะสม/เข้าถึงง่าย
มีแหล่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Website)
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ได้รับบริการทันตามเวลาที่กำหนด
ได้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง/เชื่อถื่อได้
ได้รับบริการตรงกับความต้องการ (ความสำเร็จของงาน)
ความประทับใจในการรับบริการ (ความพึงพอใจโดยรวม)
ข้อแนะนำ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse